Събития - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-137 / 09.06.2020 г.
АОП № 00969-2020-0006
Описание: Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
Момент: 09.03.2023 г. 11:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-60 / 24.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0004
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 29.06.2022 г. 15:22 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-137 / 09.06.2020 г.
АОП № 00969-2020-0006
Описание: Обявление за изменение на поръчка през нейния срок за изпълнение
Момент: 24.01.2022 г. 10:47 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-137 / 09.06.2020 г.
АОП № 00969-2020-0006
Описание: Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
Момент: 24.01.2022 г. 10:46 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-271 / 18.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0012
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 24.11.2021 г. 10:36 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-268 / 17.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0011
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 24.11.2021 г. 10:35 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 19.11.2021 г. 15:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 19.11.2021 г. 15:56 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 19.11.2021 г. 15:56 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 19.11.2021 г. 15:56 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 19.11.2021 г. 15:43 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-169 / 29.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0012
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 12.10.2021 г. 10:13 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-8 / 20.01.2020 г.
АОП № 00969-2020-0001
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 27.09.2021 г. 13:58 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-261 / 25.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0014
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 08.09.2021 г. 10:43 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-153 / 16.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0011
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 27.08.2021 г. 10:46 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-134 / 25.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0010
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 29.07.2021 г. 11:17 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 07.06.2021 г. 11:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Обявление за изменение на поръчка през нейния срок за изпълнение
Момент: 31.05.2021 г. 12:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Обявление за изменение на поръчка през нейния срок за изпълнение
Момент: 31.05.2021 г. 11:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Обявление за изменение на поръчка през нейния срок за изпълнение
Момент: 31.05.2021 г. 11:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Обявление за изменение на поръчка през нейния срок за изпълнение
Момент: 31.05.2021 г. 11:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Допълнително споразумение към Договор №40
Момент: 31.05.2021 г. 11:32 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Допълнително споразумение към Договор №42
Момент: 31.05.2021 г. 11:30 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Допълнително споразумение към Договор №43
Момент: 31.05.2021 г. 11:29 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Допълнително споразумение към Договор №44
Момент: 31.05.2021 г. 11:28 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 10.05.2021 г. 12:50 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-418 / 12.12.2019 г.
АОП № 00969-2019-0023
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 22.04.2021 г. 11:17 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-6 / 10.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0002
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 19.04.2021 г. 11:23 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 22.03.2021 г. 14:10 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-244 / 20.09.2018 г.
АОП № 00969-2018-0009
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 16.03.2021 г. 09:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-137 / 09.06.2020 г.
АОП № 00969-2020-0006
Описание: Обявление за изменение на поръчка през нейния срок за изпълнение
Момент: 11.03.2021 г. 13:03 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-137 / 09.06.2020 г.
АОП № 00969-2020-0006
Описание: Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка
Момент: 11.03.2021 г. 13:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 01.03.2021 г. 15:01 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 01.03.2021 г. 14:37 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 17.02.2021 г. 10:28 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Договор №14 01.02.21
Момент: 17.02.2021 г. 10:27 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Договор №9 21.01.21
Момент: 17.02.2021 г. 10:24 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-123 / 16.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0009
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 14.01.2021 г. 11:13 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 11.01.2021 г. 10:01 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Решение
Момент: 02.12.2020 г. 15:30 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Протокол
Момент: 02.12.2020 г. 15:30 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-137 / 09.06.2020 г.
АОП № 00969-2020-0006
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 27.11.2020 г. 10:40 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-137 / 09.06.2020 г.
АОП № 00969-2020-0006
Описание: Договор №103-05.11.2020
Момент: 27.11.2020 г. 10:39 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Момент: 24.11.2020 г. 14:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-294 / 19.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0016
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 10.11.2020 г. 11:07 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-61 / 25.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0005
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 04.11.2020 г. 09:55 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-215 / 23.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0008
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 02.11.2020 г. 10:37 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-262 / 25.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0015
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 22.10.2020 г. 14:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-203 / 15.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0007
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 21.10.2020 г. 11:12 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-136 / 04.06.2020 г.
АОП № 9099192
Описание: Договор № 99 от 25092020
Момент: 20.10.2020 г. 15:40 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-136 / 04.06.2020 г.
АОП № 9099192
Описание: Договор № 98 от 25092020
Момент: 20.10.2020 г. 15:39 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-294 / 19.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0016
Описание: Обявление за изменение на поръчка през нейния срок за изпълнение
Момент: 19.10.2020 г. 10:26 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-294 / 19.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0016
Описание: Допълнително споразумение
Момент: 19.10.2020 г. 10:25 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-215 / 23.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0008
Описание: Обявление за изменение на поръчка през нейния срок за изпълнение
Момент: 16.10.2020 г. 15:51 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-215 / 23.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0008
Описание: Допълнително споразумение
Момент: 16.10.2020 г. 15:50 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-268 / 17.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0011
Описание: Обявление за изменение на поръчка през нейния срок за изпълнение
Момент: 15.10.2020 г. 11:24 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-268 / 17.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0011
Описание: Допълнително споразумение
Момент: 15.10.2020 г. 11:19 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-169 / 29.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0012
Описание: Обявление за изменение на поръчка през нейния срок за изпълнение
Момент: 29.09.2020 г. 11:40 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-169 / 29.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0012
Описание: Допълнително споразумение
Момент: 29.09.2020 г. 11:39 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-137 / 09.06.2020 г.
АОП № 00969-2020-0006
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 25.09.2020 г. 14:08 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-137 / 09.06.2020 г.
АОП № 00969-2020-0006
Описание: Протокол
Момент: 25.09.2020 г. 14:06 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-137 / 09.06.2020 г.
АОП № 00969-2020-0006
Описание: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Момент: 02.09.2020 г. 14:48 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-140 / 11.06.2020 г.
АОП № 9099454
Описание: Договор №87-07.08.2020
Момент: 01.09.2020 г. 09:36 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-136 / 04.06.2020 г.
АОП № 9099192
Описание: Протокол
Момент: 18.08.2020 г. 16:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-320 / 05.09.2019 г.
АОП № 00969-2019-0020
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 18.08.2020 г. 11:36 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-137 / 09.06.2020 г.
АОП № 00969-2020-0006
Описание: Протокол
Момент: 17.08.2020 г. 14:11 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-297 / 20.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0017
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 11.08.2020 г. 10:24 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-134 / 25.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0010
Описание: Обявление за изменение на поръчка през нейния срок за изпълнение
Момент: 30.07.2020 г. 13:17 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-134 / 25.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0010
Описание: Допълнително споразумение
Момент: 30.07.2020 г. 12:55 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-191 / 07.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0006
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 30.07.2020 г. 11:23 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-140 / 11.06.2020 г.
АОП № 9099454
Описание: Протокол
Момент: 21.07.2020 г. 15:45 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-90 / 07.04.2020 г.
АОП № 9097975
Описание: Договор №69-08.06.2020
Момент: 02.07.2020 г. 14:26 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-90 / 07.04.2020 г.
АОП № 9097975
Описание: Договор №70-08.06.2020
Момент: 02.07.2020 г. 14:25 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-90 / 07.04.2020 г.
АОП № 9097975
Описание: Договор №71-12.06.2020
Момент: 02.07.2020 г. 14:24 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-136 / 04.06.2020 г.
АОП № 9099192
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 30.06.2020 г. 10:11 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-60 / 24.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0004
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 25.06.2020 г. 10:13 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-60 / 24.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0004
Описание: Договор № 68-04.06.2020
Момент: 25.06.2020 г. 10:11 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-61 / 25.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0005
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 24.06.2020 г. 10:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-61 / 25.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0005
Описание: Договор № 67-01.06.2020
Момент: 24.06.2020 г. 10:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 15.06.2020 г. 14:03 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 15.06.2020 г. 14:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 15.06.2020 г. 14:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Протокол
Момент: 15.06.2020 г. 14:01 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-105 / 03.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0008
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 15.06.2020 г. 11:28 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-140 / 11.06.2020 г.
АОП № 9099454
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 11.06.2020 г. 10:43 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-140 / 11.06.2020 г.
АОП № 9099454
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 11.06.2020 г. 10:42 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-140 / 11.06.2020 г.
АОП № 9099454
Описание: Документация-улици
Момент: 11.06.2020 г. 10:29 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-140 / 11.06.2020 г.
АОП № 9099454
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 11.06.2020 г. 09:36 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Момент: 09.06.2020 г. 15:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-137 / 09.06.2020 г.
АОП № 00969-2020-0006
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 09.06.2020 г. 09:51 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-137 / 09.06.2020 г.
АОП № 00969-2020-0006
Описание: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 09.06.2020 г. 09:49 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-137 / 09.06.2020 г.
АОП № 00969-2020-0006
Описание: Документация-Храни
Момент: 09.06.2020 г. 09:24 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-137 / 09.06.2020 г.
АОП № 00969-2020-0006
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 09.06.2020 г. 09:23 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-136 / 04.06.2020 г.
АОП № 9099192
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 04.06.2020 г. 10:33 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-136 / 04.06.2020 г.
АОП № 9099192
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 04.06.2020 г. 10:33 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-136 / 04.06.2020 г.
АОП № 9099192
Описание: Документация-ремонт автомобили
Момент: 04.06.2020 г. 10:32 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-136 / 04.06.2020 г.
АОП № 9099192
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 04.06.2020 г. 10:31 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-58 / 20.03.2020 г.
АОП № 9097409
Описание: Договор за обществена поръчка
Момент: 01.06.2020 г. 13:58 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-58 / 20.03.2020 г.
АОП № 9097409
Описание: Договор за обществена поръчка
Момент: 01.06.2020 г. 13:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-08 / 17.01.2018 г.
АОП № 00969-2018-0002
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 01.06.2020 г. 10:47 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-90 / 07.04.2020 г.
АОП № 9097975
Описание: Протокол на комисията за провеждане на процедурите
Момент: 21.05.2020 г. 13:23 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-60 / 24.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0004
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 19.05.2020 г. 14:18 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-60 / 24.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0004
Описание: Протокол на комисията за провеждане на процедурите
Момент: 19.05.2020 г. 14:17 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Протокол
Момент: 18.05.2020 г. 13:42 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-41 / 04.03.2020 г.
АОП № 9096796
Описание: Договор № 55-27.04.2020
Момент: 14.05.2020 г. 16:18 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-41 / 04.03.2020 г.
АОП № 9096796
Описание: Договор № 56-27.04.2020
Момент: 14.05.2020 г. 16:18 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-60 / 24.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0004
Описание: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Момент: 11.05.2020 г. 14:34 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-306 / 13.12.2018 г.
АОП № 00969-2018-0014
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 22.04.2020 г. 15:10 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-418 / 12.12.2019 г.
АОП № 00969-2019-0023
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 21.04.2020 г. 12:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-418 / 12.12.2019 г.
АОП № 00969-2019-0023
Описание: Договор №45-27.03.2020
Момент: 21.04.2020 г. 12:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-58 / 20.03.2020 г.
АОП № 9097409
Описание: Протокол
Момент: 14.04.2020 г. 14:12 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-60 / 24.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0004
Описание: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Момент: 10.04.2020 г. 14:47 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-90 / 07.04.2020 г.
АОП № 9097975
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 07.04.2020 г. 10:08 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-90 / 07.04.2020 г.
АОП № 9097975
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 07.04.2020 г. 10:07 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-90 / 07.04.2020 г.
АОП № 9097975
Описание: Документация-ремонт на сгради
Момент: 07.04.2020 г. 10:05 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-90 / 07.04.2020 г.
АОП № 9097975
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 07.04.2020 г. 10:04 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Съобщение
Момент: 03.04.2020 г. 11:43 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-41 / 04.03.2020 г.
АОП № 9096796
Описание: Протокол
Момент: 02.04.2020 г. 15:58 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 02.04.2020 г. 11:34 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Договор №40-25.03.2020
Момент: 02.04.2020 г. 11:32 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Договор №41-25.03.2020
Момент: 02.04.2020 г. 11:19 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Договор №42-25.03.2020
Момент: 02.04.2020 г. 11:05 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Договор №43-25.03.2020
Момент: 02.04.2020 г. 10:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Договор №44-25.03.2020
Момент: 02.04.2020 г. 10:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-58 / 20.03.2020 г.
АОП № 9097409
Описание: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Момент: 31.03.2020 г. 09:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-28 / 10.02.2020 г.
АОП № 00969-2020-0002
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 27.03.2020 г. 11:12 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-61 / 25.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0005
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 25.03.2020 г. 10:09 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-61 / 25.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0005
Описание: Обекти и точки на свързване
Момент: 25.03.2020 г. 10:09 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-61 / 25.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0005
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 25.03.2020 г. 10:08 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-60 / 24.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0004
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 24.03.2020 г. 11:56 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-60 / 24.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0004
Описание: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 24.03.2020 г. 11:55 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-60 / 24.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0004
Описание: Документация-МАТЕРИАЛИ
Момент: 24.03.2020 г. 11:54 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-60 / 24.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0004
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 24.03.2020 г. 11:53 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-58 / 20.03.2020 г.
АОП № 9097409
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 20.03.2020 г. 09:50 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-58 / 20.03.2020 г.
АОП № 9097409
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 20.03.2020 г. 09:07 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-58 / 20.03.2020 г.
АОП № 9097409
Описание: Документация-СН
Момент: 20.03.2020 г. 09:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-58 / 20.03.2020 г.
АОП № 9097409
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 20.03.2020 г. 08:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 17.03.2020 г.
АОП № 9097240
Описание: Съобщение за прекратяване
Момент: 20.03.2020 г. 08:50 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-41 / 04.03.2020 г.
АОП № 9096796
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 19.03.2020 г. 10:18 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 17.03.2020 г.
АОП № 9097240
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 17.03.2020 г. 09:55 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 17.03.2020 г.
АОП № 9097240
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 17.03.2020 г. 09:50 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 17.03.2020 г.
АОП № 9097240
Описание: Документация-СН
Момент: 17.03.2020 г. 09:49 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 17.03.2020 г.
АОП № 9097240
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 17.03.2020 г. 09:48 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 12.03.2020 г. 11:47 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 12.03.2020 г. 11:46 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Документация-улици
Момент: 12.03.2020 г. 11:45 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 12.03.2020 г. 11:36 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-13 / 29.01.2018 г.
АОП № 00969-2018-0003
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 12.03.2020 г. 11:17 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-13 / 29.01.2018 г.
АОП № 00969-2018-0003
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 12.03.2020 г. 11:17 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Проект-улица-Чапаев
Момент: 12.03.2020 г. 10:11 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Проект-улица-Волов
Момент: 12.03.2020 г. 10:08 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Проект-улица-Смирненски
Момент: 12.03.2020 г. 10:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Проект-улица-Дружба
Момент: 12.03.2020 г. 10:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Проект-улица-Здравец
Момент: 12.03.2020 г. 09:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Проект-улица-Мир
Момент: 12.03.2020 г. 09:54 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Проект-улица-Аврора
Момент: 12.03.2020 г. 09:50 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Проект-улица-Климент
Момент: 12.03.2020 г. 09:41 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Описание: Проект-улица-Тъкач
Момент: 12.03.2020 г. 09:34 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-28 / 10.02.2020 г.
АОП № 00969-2020-0002
Описание: Решение за прекратяване на процедурата
Момент: 10.03.2020 г. 15:20 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-41 / 04.03.2020 г.
АОП № 9096796
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 04.03.2020 г. 11:58 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-41 / 04.03.2020 г.
АОП № 9096796
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 04.03.2020 г. 11:58 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-41 / 04.03.2020 г.
АОП № 9096796
Описание: Документация
Момент: 04.03.2020 г. 11:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-41 / 04.03.2020 г.
АОП № 9096796
Описание: Проект-сп.площадка Средковец
Момент: 04.03.2020 г. 11:56 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-41 / 04.03.2020 г.
АОП № 9096796
Описание: Проект-сп.площадка Тъкач
Момент: 04.03.2020 г. 11:50 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-41 / 04.03.2020 г.
АОП № 9096796
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 04.03.2020 г. 11:43 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-134 / 25.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0010
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 04.03.2020 г. 10:42 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-134 / 25.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0010
Описание: Договор №18
Момент: 04.03.2020 г. 10:39 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-28 / 10.02.2020 г.
АОП № 00969-2020-0002
Описание: Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП
Момент: 27.02.2020 г. 13:24 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-8 / 20.01.2020 г.
АОП № 00969-2020-0001
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 25.02.2020 г. 10:43 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-8 / 20.01.2020 г.
АОП № 00969-2020-0001
Описание: Договор №17/28.01.2020 г.
Момент: 25.02.2020 г. 10:42 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-28 / 10.02.2020 г.
АОП № 00969-2020-0002
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 12.02.2020 г. 11:29 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-28 / 10.02.2020 г.
АОП № 00969-2020-0002
Описание: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 12.02.2020 г. 11:29 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-28 / 10.02.2020 г.
АОП № 00969-2020-0002
Описание: Документация-МАТЕРИАЛИ
Момент: 12.02.2020 г. 11:28 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-28 / 10.02.2020 г.
АОП № 00969-2020-0002
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 12.02.2020 г. 11:27 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-374 / 17.10.2019 г.
АОП № 00969-2019-0022
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 04.02.2020 г. 11:07 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 28.01.2020 г. 14:27 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 28.01.2020 г. 14:26 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 28.01.2020 г. 14:25 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 28.01.2020 г. 14:25 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 28.01.2020 г. 14:24 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Протокол
Момент: 28.01.2020 г. 14:20 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-311 / 29.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0019
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 28.01.2020 г. 13:03 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-418 / 12.12.2019 г.
АОП № 00969-2019-0023
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 27.01.2020 г. 14:38 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-418 / 12.12.2019 г.
АОП № 00969-2019-0023
Описание: Протокол
Момент: 27.01.2020 г. 14:29 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-333 / 11.09.2019 г.
АОП № 00969-2019-0021
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 23.01.2020 г. 10:13 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-8 / 20.01.2020 г.
АОП № 00969-2020-0001
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 20.01.2020 г. 10:46 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-8 / 20.01.2020 г.
АОП № 00969-2020-0001
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 20.01.2020 г. 10:45 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Момент: 13.01.2020 г. 11:25 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-418 / 12.12.2019 г.
АОП № 00969-2019-0023
Описание: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Момент: 10.01.2020 г. 13:45 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-311 / 29.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0019
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 30.12.2019 г. 10:33 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-311 / 29.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0019
Описание: Договор №128
Момент: 30.12.2019 г. 10:32 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-333 / 11.09.2019 г.
АОП № 00969-2019-0021
Описание: Обявление за възложена поръчка
Момент: 27.12.2019 г. 11:50 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-333 / 11.09.2019 г.
АОП № 00969-2019-0021
Описание: Договор № 129 от 09.12.2019 г.
Момент: 27.12.2019 г. 11:49 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-418 / 12.12.2019 г.
АОП № 00969-2019-0023
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 12.12.2019 г. 10:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-418 / 12.12.2019 г.
АОП № 00969-2019-0023
Описание: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 12.12.2019 г. 10:51 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-418 / 12.12.2019 г.
АОП № 00969-2019-0023
Описание: Документация-зимно
Момент: 12.12.2019 г. 10:50 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-418 / 12.12.2019 г.
АОП № 00969-2019-0023
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 12.12.2019 г. 10:49 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-374 / 17.10.2019 г.
АОП № 00969-2019-0022
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 03.12.2019 г. 12:40 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-374 / 17.10.2019 г.
АОП № 00969-2019-0022
Описание: Договор №119
Момент: 03.12.2019 г. 12:40 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-297 / 20.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0017
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 28.11.2019 г. 13:48 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-297 / 20.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0017
Описание: Договор №125
Момент: 28.11.2019 г. 13:48 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-262 / 25.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0015
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 26.11.2019 г. 10:36 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-262 / 25.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0015
Описание: Договор №126
Момент: 26.11.2019 г. 10:35 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 26.11.2019 г. 10:05 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Договор №121
Момент: 26.11.2019 г. 10:04 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Договор №122
Момент: 26.11.2019 г. 10:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Договор №123
Момент: 26.11.2019 г. 09:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 20.11.2019 г. 11:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 20.11.2019 г. 11:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 20.11.2019 г. 11:01 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-64 / 20.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0006
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 19.11.2019 г. 10:22 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-64 / 20.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0006
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 19.11.2019 г. 10:22 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 18.11.2019 г. 12:45 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 18.11.2019 г. 12:43 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 18.11.2019 г. 12:43 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-291 / 15.08.2019 г.
АОП № 9091449
Описание: Договор №117
Момент: 14.11.2019 г. 12:44 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-291 / 15.08.2019 г.
АОП № 9091449
Описание: Договор №118
Момент: 14.11.2019 г. 12:43 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-311 / 29.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0019
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 04.11.2019 г. 14:23 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-311 / 29.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0019
Описание: Протокол
Момент: 04.11.2019 г. 14:22 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-333 / 11.09.2019 г.
АОП № 00969-2019-0021
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 04.11.2019 г. 13:48 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-333 / 11.09.2019 г.
АОП № 00969-2019-0021
Описание: Протокол на комисията за провеждане на процедурите
Момент: 04.11.2019 г. 13:26 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-314 / 02.09.2019 г.
АОП № 9092039
Описание: Договор № 115 от 18.10.2019 г.
Момент: 29.10.2019 г. 15:53 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-311 / 29.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0019
Описание: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Момент: 29.10.2019 г. 11:18 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-336 / 16.09.2019 г.
АОП № 9092504
Описание: Договор № 113 от 16.10.2019 г.
Момент: 25.10.2019 г. 13:39 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-336 / 16.09.2019 г.
АОП № 9092504
Описание: Договор № 114 от 16.10.2019 г.
Момент: 25.10.2019 г. 13:38 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-333 / 11.09.2019 г.
АОП № 00969-2019-0021
Описание: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Момент: 24.10.2019 г. 15:17 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-290 / 13.08.2019 г.
АОП № 9091364
Описание: Договор №109/30.09.2019
Момент: 24.10.2019 г. 14:19 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-374 / 17.10.2019 г.
АОП № 00969-2019-0022
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 17.10.2019 г. 10:34 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-374 / 17.10.2019 г.
АОП № 00969-2019-0022
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 17.10.2019 г. 10:31 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-320 / 05.09.2019 г.
АОП № 00969-2019-0020
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 16.10.2019 г. 11:39 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-320 / 05.09.2019 г.
АОП № 00969-2019-0020
Описание: Договор №112
Момент: 16.10.2019 г. 11:38 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-211 / 02.07.2019 г.
АОП № 9089821
Описание: Споразумение към договор №106
Момент: 15.10.2019 г. 12:12 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-211 / 02.07.2019 г.
АОП № 9089821
Описание: Споразумение към договор №104
Момент: 15.10.2019 г. 12:11 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-297 / 20.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0017
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 11.10.2019 г. 11:47 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-297 / 20.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0017
Описание: Протокол
Момент: 11.10.2019 г. 11:46 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-333 / 11.09.2019 г.
АОП № 00969-2019-0021
Описание: Протокол
Момент: 10.10.2019 г. 14:32 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-311 / 29.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0019
Описание: Протокол
Момент: 09.10.2019 г. 14:17 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-336 / 16.09.2019 г.
АОП № 9092504
Описание: Протокол
Момент: 08.10.2019 г. 14:10 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-314 / 02.09.2019 г.
АОП № 9092039
Описание: Протокол
Момент: 07.10.2019 г. 14:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-297 / 20.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0017
Описание: Съобщение за отваряна на ценови оферти
Момент: 07.10.2019 г. 13:38 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 03.10.2019 г. 13:29 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 03.10.2019 г. 13:28 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 03.10.2019 г. 13:28 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Протокол
Момент: 03.10.2019 г. 13:28 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-294 / 19.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0016
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 03.10.2019 г. 10:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-294 / 19.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0016
Описание: Договор №108/24.09.2019
Момент: 03.10.2019 г. 10:54 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-262 / 25.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0015
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 02.10.2019 г. 13:17 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-262 / 25.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0015
Описание: Протокол на комисията за провеждане на процедурите
Момент: 02.10.2019 г. 13:16 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-336 / 16.09.2019 г.
АОП № 9092504
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 27.09.2019 г. 15:25 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-211 / 02.07.2019 г.
АОП № 9089821
Описание: Договор № 103 от 03.09.2019 г.
Момент: 24.09.2019 г. 16:06 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-211 / 02.07.2019 г.
АОП № 9089821
Описание: Договор № 104 от 03.09.2019 г.
Момент: 24.09.2019 г. 16:06 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-211 / 02.07.2019 г.
АОП № 9089821
Описание: Договор № 105 от 03.09.2019 г.
Момент: 24.09.2019 г. 16:05 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-211 / 02.07.2019 г.
АОП № 9089821
Описание: Договор № 106 от 03.09.2019 г.
Момент: 24.09.2019 г. 16:05 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Момент: 24.09.2019 г. 16:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-291 / 15.08.2019 г.
АОП № 9091449
Описание: Протокол
Момент: 19.09.2019 г. 13:48 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-314 / 02.09.2019 г.
АОП № 9092039
Описание: Информация за удължаване на срока за подаване на оферти
Момент: 18.09.2019 г. 10:34 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-290 / 13.08.2019 г.
АОП № 9091364
Описание: Протокол
Момент: 16.09.2019 г. 14:43 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-331 / 10.09.2019 г.
АОП № 9092317
Описание: Съобщение за прекратяване
Момент: 16.09.2019 г. 11:23 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-857 / 18.07.2017 г.
АОП № 00969-2017-0004
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 16.09.2019 г. 11:07 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-336 / 16.09.2019 г.
АОП № 9092504
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 16.09.2019 г. 11:01 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-336 / 16.09.2019 г.
АОП № 9092504
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 16.09.2019 г. 10:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-336 / 16.09.2019 г.
АОП № 9092504
Описание: Документация-неравности
Момент: 16.09.2019 г. 08:44 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-336 / 16.09.2019 г.
АОП № 9092504
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 16.09.2019 г. 08:42 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-336 / 16.09.2019 г.
АОП № 9092504
Описание: Проект-изкуствени неравности
Момент: 16.09.2019 г. 08:34 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-169 / 29.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0012
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 12.09.2019 г. 11:26 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-169 / 29.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0012
Описание: Договор №97/16.08.2019
Момент: 12.09.2019 г. 11:25 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-333 / 11.09.2019 г.
АОП № 00969-2019-0021
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 11.09.2019 г. 14:12 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-333 / 11.09.2019 г.
АОП № 00969-2019-0021
Описание: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 11.09.2019 г. 14:11 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-333 / 11.09.2019 г.
АОП № 00969-2019-0021
Описание: Документация-СН
Момент: 11.09.2019 г. 08:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-333 / 11.09.2019 г.
АОП № 00969-2019-0021
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 11.09.2019 г. 08:58 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-57 / 20.03.2018 г.
АОП № 00969-2018-0004
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 10.09.2019 г. 13:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-331 / 10.09.2019 г.
АОП № 9092317
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 10.09.2019 г. 10:11 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-331 / 10.09.2019 г.
АОП № 9092317
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 10.09.2019 г. 10:11 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-331 / 10.09.2019 г.
АОП № 9092317
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 10.09.2019 г. 10:10 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-331 / 10.09.2019 г.
АОП № 9092317
Описание: Документация-Ремонти пътища
Момент: 10.09.2019 г. 10:09 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-262 / 25.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0015
Описание: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Момент: 09.09.2019 г. 13:23 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-320 / 05.09.2019 г.
АОП № 00969-2019-0020
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 05.09.2019 г. 10:20 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-320 / 05.09.2019 г.
АОП № 00969-2019-0020
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 05.09.2019 г. 10:19 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-123 / 16.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0009
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 03.09.2019 г. 14:03 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-123 / 16.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0009
Описание: Договор №91/06.08.2019
Момент: 03.09.2019 г. 14:03 ч.
Събитие: Отваряне на оферти
Eл.преписка № ОП-06-291 / 15.08.2019 г.
АОП № 9091449
Описание: 03.09.2019 г.
Момент: 03.09.2019 г. 10:32 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-314 / 02.09.2019 г.
АОП № 9092039
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 02.09.2019 г. 10:49 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-314 / 02.09.2019 г.
АОП № 9092039
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 02.09.2019 г. 10:48 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-314 / 02.09.2019 г.
АОП № 9092039
Описание: Документация-СМР-спорт
Момент: 02.09.2019 г. 10:27 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-314 / 02.09.2019 г.
АОП № 9092039
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 02.09.2019 г. 10:13 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-314 / 02.09.2019 г.
АОП № 9092039
Описание: Технически проект-спорт Загориче
Момент: 02.09.2019 г. 08:34 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-311 / 29.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0019
Описание: Проект-улица Дунав
Момент: 29.08.2019 г. 18:13 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-153 / 16.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0011
Описание: Споразумение към договор №88
Момент: 29.08.2019 г. 14:03 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-311 / 29.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0019
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 29.08.2019 г. 10:45 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-311 / 29.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0019
Описание: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 29.08.2019 г. 10:44 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-311 / 29.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0019
Описание: Документация-СМР-ул.Дунав
Момент: 29.08.2019 г. 10:42 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 28.08.2019 г. 17:34 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 28.08.2019 г. 17:33 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Документация-СМР-водопроводи
Момент: 28.08.2019 г. 17:30 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 28.08.2019 г. 17:29 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Технически проект ОП-1
Момент: 28.08.2019 г. 17:27 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Технически проект ОП-2 част I
Момент: 28.08.2019 г. 17:22 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Технически проект ОП-2 част II
Момент: 28.08.2019 г. 17:15 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Технически проект ОП-3 част I
Момент: 28.08.2019 г. 17:10 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Технически проект ОП-3 част II
Момент: 28.08.2019 г. 17:03 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Технически проект ОП-4 част I
Момент: 28.08.2019 г. 17:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Технически проект ОП-4 част II
Момент: 28.08.2019 г. 16:50 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Технически проект ОП-4 част III
Момент: 28.08.2019 г. 16:40 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Технически проект ОП-4 част IV
Момент: 28.08.2019 г. 15:09 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Технически проект ОП-5 част I
Момент: 28.08.2019 г. 15:05 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Технически проект ОП-5 част II
Момент: 28.08.2019 г. 14:21 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-291 / 15.08.2019 г.
АОП № 9091449
Описание: Информация за удължаване срока за подаване на оферти
Момент: 28.08.2019 г. 13:31 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Описание: Технически проект ОП-5 част III
Момент: 28.08.2019 г. 12:08 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-261 / 25.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0014
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 26.08.2019 г. 11:24 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-261 / 25.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0014
Описание: Договор №92/07.08.2019
Момент: 26.08.2019 г. 11:23 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-262 / 25.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0015
Описание: Протокол
Момент: 23.08.2019 г. 16:24 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Протокол
Момент: 22.08.2019 г. 14:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-211 / 02.07.2019 г.
АОП № 9089821
Описание: Протокол
Момент: 21.08.2019 г. 11:26 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-297 / 20.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0017
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 20.08.2019 г. 10:30 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-297 / 20.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0017
Описание: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 20.08.2019 г. 10:25 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-297 / 20.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0017
Описание: Документация-СН-спорт
Момент: 20.08.2019 г. 10:22 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-297 / 20.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0017
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 20.08.2019 г. 10:21 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-294 / 19.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0016
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 19.08.2019 г. 10:44 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-294 / 19.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0016
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 19.08.2019 г. 10:43 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-153 / 16.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0011
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 15.08.2019 г. 11:21 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-291 / 15.08.2019 г.
АОП № 9091449
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 15.08.2019 г. 10:44 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-291 / 15.08.2019 г.
АОП № 9091449
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 15.08.2019 г. 10:44 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-291 / 15.08.2019 г.
АОП № 9091449
Описание: Документация-ремонт автомобили
Момент: 15.08.2019 г. 10:43 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-153 / 16.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0011
Описание: Договор №88/18.07.2019
Момент: 15.08.2019 г. 10:33 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-291 / 15.08.2019 г.
АОП № 9091449
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 15.08.2019 г. 10:20 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-290 / 13.08.2019 г.
АОП № 9091364
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 13.08.2019 г. 11:20 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-290 / 13.08.2019 г.
АОП № 9091364
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 13.08.2019 г. 11:19 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-290 / 13.08.2019 г.
АОП № 9091364
Описание: Документация-Читалище-Дойранци
Момент: 13.08.2019 г. 10:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-290 / 13.08.2019 г.
АОП № 9091364
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 13.08.2019 г. 10:56 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-290 / 13.08.2019 г.
АОП № 9091364
Описание: Проект-Читалище-Дойранци
Момент: 13.08.2019 г. 10:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-243 / 16.07.2019 г.
АОП № 9090334
Описание: Протокол
Момент: 09.08.2019 г. 13:14 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № оп-06-203 / 25.06.2019 г.
АОП № 9089576
Описание: Протокол
Момент: 07.08.2019 г. 08:44 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Отговор на въпрос
Момент: 05.08.2019 г. 11:50 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Отговор на въпрос
Момент: 01.08.2019 г. 12:01 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-243 / 16.07.2019 г.
АОП № 9090334
Описание: Информация за удължаване срока за подаване на оферти
Момент: 30.07.2019 г. 10:33 ч.
Събитие: Отваряне на оферти
Eл.преписка № ОП-06-243 / 16.07.2019 г.
АОП № 9090334
Описание: Отварянето на получените оферти ще се извърши на 05.08.2019 година от 10:30 часа в Ритуалната зала на община Каолиново, пл. „Украйна“ №4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители.
Момент: 30.07.2019 г. 10:30 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-262 / 25.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0015
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 25.07.2019 г. 11:07 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-262 / 25.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0015
Описание: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 25.07.2019 г. 11:06 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-262 / 25.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0015
Описание: Документация-СН-улици
Момент: 25.07.2019 г. 11:05 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-262 / 25.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0015
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 25.07.2019 г. 10:47 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-261 / 25.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0014
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 25.07.2019 г. 10:24 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-261 / 25.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0014
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 25.07.2019 г. 10:18 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 23.07.2019 г. 16:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Описание: Договор №82
Момент: 23.07.2019 г. 16:55 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Описание: Договор №83
Момент: 23.07.2019 г. 16:26 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Описание: Договор №84
Момент: 23.07.2019 г. 16:25 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 23.07.2019 г. 13:50 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 23.07.2019 г. 13:41 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 23.07.2019 г. 13:39 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Документация-СМР-улици
Момент: 23.07.2019 г. 13:35 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Проект-ОП1
Момент: 23.07.2019 г. 13:27 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Проект-ОП2
Момент: 23.07.2019 г. 13:23 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Описание: Проект-ОП3
Момент: 23.07.2019 г. 13:20 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-132 / 24.04.2019 г.
АОП № 9087813
Описание: Договор №78
Момент: 23.07.2019 г. 10:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-132 / 24.04.2019 г.
АОП № 9087813
Описание: Договор №79
Момент: 23.07.2019 г. 10:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-132 / 24.04.2019 г.
АОП № 9087813
Описание: Договор №80
Момент: 23.07.2019 г. 09:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-132 / 24.04.2019 г.
АОП № 9087813
Описание: Договор №81
Момент: 23.07.2019 г. 09:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-169 / 29.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0012
Описание: Решение
Момент: 18.07.2019 г. 14:46 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-169 / 29.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0012
Описание: Протокол
Момент: 18.07.2019 г. 14:45 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-64 / 20.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0006
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 16.07.2019 г. 13:28 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-64 / 20.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0006
Описание: Договор №75
Момент: 16.07.2019 г. 13:27 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-64 / 20.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0006
Описание: Договор №77
Момент: 16.07.2019 г. 13:25 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-243 / 16.07.2019 г.
АОП № 9090334
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 16.07.2019 г. 10:31 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-243 / 16.07.2019 г.
АОП № 9090334
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 16.07.2019 г. 10:23 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-243 / 16.07.2019 г.
АОП № 9090334
Описание: Документация-ремонт автомобили
Момент: 16.07.2019 г. 10:21 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-243 / 16.07.2019 г.
АОП № 9090334
Описание: Информация за пазарни консултации и външно участие по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Момент: 16.07.2019 г. 10:20 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-134 / 25.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0010
Описание: Решение
Момент: 15.07.2019 г. 14:07 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-134 / 25.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0010
Описание: Протокол
Момент: 15.07.2019 г. 14:07 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-220 / 04.07.2019 г.
АОП № НЕОПРЕДЕЛЕН
Описание: Информация за пазарни консултации и външно участие по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Момент: 12.07.2019 г. 11:27 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-221 / 04.07.2019 г.
АОП № НЕОПРЕДЕЛЕНО
Описание: Информация за пазарни консултации и външно участие по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Момент: 12.07.2019 г. 11:16 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-169 / 29.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0012
Описание: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Момент: 11.07.2019 г. 16:15 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 11.07.2019 г. 15:25 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Договор №76
Момент: 11.07.2019 г. 15:24 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Договор №74
Момент: 11.07.2019 г. 15:22 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Договор №73
Момент: 11.07.2019 г. 15:21 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-123 / 16.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0009
Описание: Решение
Момент: 11.07.2019 г. 13:53 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-123 / 16.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0009
Описание: Протокол
Момент: 11.07.2019 г. 13:53 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 11.07.2019 г. 11:55 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-211 / 02.07.2019 г.
АОП № 9089821
Описание: Отговор на въпрос
Момент: 10.07.2019 г. 11:29 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № оп-06-203 / 25.06.2019 г.
АОП № 9089576
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 09.07.2019 г. 11:13 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-134 / 25.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0010
Описание: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Момент: 09.07.2019 г. 10:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-123 / 16.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0009
Описание: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Момент: 05.07.2019 г. 12:41 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-211 / 02.07.2019 г.
АОП № 9089821
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 02.07.2019 г. 15:58 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-211 / 02.07.2019 г.
АОП № 9089821
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 02.07.2019 г. 15:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-211 / 02.07.2019 г.
АОП № 9089821
Описание: Документация-сгради
Момент: 02.07.2019 г. 15:55 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-169 / 29.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0012
Описание: Протокол
Момент: 02.07.2019 г. 13:46 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-211 / 02.07.2019 г.
АОП № 9089821
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1
Момент: 02.07.2019 г. 09:21 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-153 / 16.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0011
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 27.06.2019 г. 13:30 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-153 / 16.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0011
Описание: Протокол
Момент: 27.06.2019 г. 13:29 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-134 / 25.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0010
Описание: Протокол
Момент: 27.06.2019 г. 10:32 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Решение
Момент: 26.06.2019 г. 13:03 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Решение
Момент: 26.06.2019 г. 13:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Решение
Момент: 26.06.2019 г. 13:01 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Решение
Момент: 26.06.2019 г. 13:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Решение
Момент: 26.06.2019 г. 13:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Протокол
Момент: 26.06.2019 г. 12:58 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № оп-06-203 / 25.06.2019 г.
АОП № 9089576
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 25.06.2019 г. 12:01 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № оп-06-203 / 25.06.2019 г.
АОП № 9089576
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 25.06.2019 г. 11:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № оп-06-203 / 25.06.2019 г.
АОП № 9089576
Описание: Документация
Момент: 25.06.2019 г. 11:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № оп-06-203 / 25.06.2019 г.
АОП № 9089576
Описание: Информация по чл.44, ал.3 от ЗОП
Момент: 25.06.2019 г. 11:56 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № оп-06-203 / 25.06.2019 г.
АОП № 9089576
Описание: Проект
Момент: 25.06.2019 г. 08:34 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-188 / 12.06.2019 г.
АОП № 9089113
Описание: Съобщение за прекратяване
Момент: 17.06.2019 г. 15:11 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-153 / 16.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0011
Описание: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Момент: 17.06.2019 г. 14:49 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-132 / 24.04.2019 г.
АОП № 9087813
Описание: Протокол
Момент: 17.06.2019 г. 14:44 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-105 / 03.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0008
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 13.06.2019 г. 12:45 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-105 / 03.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0008
Описание: Договор №66-16.05.2019
Момент: 13.06.2019 г. 12:44 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-188 / 12.06.2019 г.
АОП № 9089113
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 12.06.2019 г. 12:25 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-188 / 12.06.2019 г.
АОП № 9089113
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 12.06.2019 г. 12:23 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-188 / 12.06.2019 г.
АОП № 9089113
Описание: Документация
Момент: 12.06.2019 г. 12:23 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-188 / 12.06.2019 г.
АОП № 9089113
Описание: Информация по чл.44, ал.3 от ЗОП
Момент: 12.06.2019 г. 12:22 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-188 / 12.06.2019 г.
АОП № 9089113
Описание: Проект
Момент: 12.06.2019 г. 10:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-153 / 16.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0011
Описание: Уведомително писмо за отваряне на оферти
Момент: 03.06.2019 г. 10:17 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Описание: Решение за избор на изпълнител
Момент: 30.05.2019 г. 11:55 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Описание: Протокол
Момент: 30.05.2019 г. 11:54 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-123 / 16.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0009
Описание: Протокол
Момент: 30.05.2019 г. 11:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-169 / 29.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0012
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 29.05.2019 г. 09:51 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-169 / 29.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0012
Описание: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 29.05.2019 г. 09:51 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-169 / 29.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0012
Описание: Информация по чл.44, ал.3 от ЗОП
Момент: 29.05.2019 г. 09:50 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-169 / 29.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0012
Описание: Документация-смет
Момент: 29.05.2019 г. 09:49 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Момент: 27.05.2019 г. 11:28 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-132 / 24.04.2019 г.
АОП № 9087813
Описание: Протокол
Момент: 21.05.2019 г. 11:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-64 / 20.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0006
Описание: Решение за избор на изпълнител
Момент: 17.05.2019 г. 13:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-64 / 20.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0006
Описание: Протокол
Момент: 17.05.2019 г. 13:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Описание: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Момент: 17.05.2019 г. 13:27 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-153 / 16.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0011
Описание: Информация по чл.44, ал.3 от ЗОП
Момент: 16.05.2019 г. 11:28 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-153 / 16.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0011
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 16.05.2019 г. 10:14 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-153 / 16.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0011
Описание: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 16.05.2019 г. 10:13 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-153 / 16.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0011
Описание: Документация-превоз
Момент: 16.05.2019 г. 10:12 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-07 / 05.01.2017 г.
АОП № 00969-2017-0001
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 13.05.2019 г. 15:22 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-920 / 25.07.2017 г.
АОП № 00969-2017-0005
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 09.05.2019 г. 15:28 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 09.05.2019 г. 13:13 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Протокол
Момент: 09.05.2019 г. 13:12 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-271 / 18.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0012
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 09.05.2019 г. 11:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-271 / 18.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0012
Описание: Договор №63-30.04.2019
Момент: 09.05.2019 г. 11:01 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-64 / 20.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0006
Описание: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Момент: 08.05.2019 г. 11:05 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-132 / 24.04.2019 г.
АОП № 9087813
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 08.05.2019 г. 10:20 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-15 / 17.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0003
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 25.04.2019 г. 12:35 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-306 / 13.12.2018 г.
АОП № 00969-2018-0014
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 25.04.2019 г. 12:04 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-306 / 13.12.2018 г.
АОП № 00969-2018-0014
Описание: Договор за обществена поръчка
Момент: 25.04.2019 г. 12:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-134 / 25.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0010
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 25.04.2019 г. 11:14 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-134 / 25.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0010
Описание: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 25.04.2019 г. 11:13 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-134 / 25.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0010
Описание: Документация
Момент: 25.04.2019 г. 11:08 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-134 / 25.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0010
Описание: Информация по чл.44, чл.3 от ЗОП
Момент: 25.04.2019 г. 11:07 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-132 / 24.04.2019 г.
АОП № 9087813
Описание: Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 24.04.2019 г. 20:12 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-132 / 24.04.2019 г.
АОП № 9087813
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 24.04.2019 г. 13:54 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-132 / 24.04.2019 г.
АОП № 9087813
Описание: Документация
Момент: 24.04.2019 г. 13:53 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-132 / 24.04.2019 г.
АОП № 9087813
Описание: Информация по чл.44, чл.3 от ЗОП
Момент: 24.04.2019 г. 13:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-134 / 25.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0010
Описание: Проект
Момент: 23.04.2019 г. 12:10 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-01 / 03.01.2018 г.
АОП № 00969-2018-0001
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 22.04.2019 г. 16:32 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Описание: Протокол
Момент: 22.04.2019 г. 13:39 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Момент: 19.04.2019 г. 11:08 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-123 / 16.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0009
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 16.04.2019 г. 14:21 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-123 / 16.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0009
Описание: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 16.04.2019 г. 14:20 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-123 / 16.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0009
Описание: Документация-зала Гусла
Момент: 16.04.2019 г. 14:13 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-123 / 16.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0009
Описание: Информация по чл.44, чл.3 от ЗОП
Момент: 16.04.2019 г. 14:10 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-123 / 16.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0009
Описание: Проект
Момент: 16.04.2019 г. 14:07 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-123 / 16.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0009
Описание: Проект-1
Момент: 16.04.2019 г. 13:58 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-123 / 16.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0009
Описание: Проект-2
Момент: 16.04.2019 г. 11:17 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-15 / 17.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0003
Описание: Решение за прекратяване на процедура
Момент: 09.04.2019 г. 16:13 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-105 / 03.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0008
Описание: Информация по чл.44, чл.3 от ЗОП
Момент: 04.04.2019 г. 14:23 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-105 / 03.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0008
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 03.04.2019 г. 10:05 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-105 / 03.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0008
Описание: Списък на обекти и точки на свързване
Момент: 03.04.2019 г. 10:05 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Протокол
Момент: 21.03.2019 г. 16:29 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-15 / 17.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0003
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 18.03.2019 г. 15:34 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-15 / 17.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0003
Описание: Протокол на комисията за провеждане на процедурите
Момент: 18.03.2019 г. 15:33 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Протокол
Момент: 13.03.2019 г. 11:39 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-64 / 20.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0006
Описание: Отговор на въпрос
Момент: 11.03.2019 г. 15:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-271 / 18.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0012
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 11.03.2019 г. 14:45 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-271 / 18.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0012
Описание: Протокол
Момент: 11.03.2019 г. 14:42 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-22 / 22.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0004
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 07.03.2019 г. 13:26 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-15 / 17.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0003
Описание: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Момент: 05.03.2019 г. 15:05 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Отговор на въпрос
Момент: 28.02.2019 г. 13:56 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 28.02.2019 г. 10:36 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Описание: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 28.02.2019 г. 10:36 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Описание: Документация
Момент: 28.02.2019 г. 09:58 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Описание: Информация по чл.44, чл.3 от ЗОП
Момент: 28.02.2019 г. 09:42 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Описание: Проект-ОП1
Момент: 27.02.2019 г. 16:08 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Описание: Проект-ОП2
Момент: 27.02.2019 г. 16:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Описание: Проект-ОП3
Момент: 27.02.2019 г. 15:03 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-279 / 01.11.2018 г.
АОП № 00969-2018-0013
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 27.02.2019 г. 11:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-6 / 10.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0002
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 26.02.2019 г. 10:33 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-6 / 10.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0002
Описание: Договор №20-01.02.2019
Момент: 26.02.2019 г. 10:32 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-1149 / 31.08.2016 г.
АОП № 00969-2016-0007
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 25.02.2019 г. 14:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-15 / 17.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0003
Описание: Протокол
Момент: 21.02.2019 г. 11:22 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-64 / 20.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0006
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 20.02.2019 г. 11:03 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-64 / 20.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0006
Описание: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 20.02.2019 г. 11:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-64 / 20.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0006
Описание: Документация-ПМС-315
Момент: 20.02.2019 г. 09:34 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-64 / 20.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0006
Описание: Информация по чл.44, чл.3 от ЗОП
Момент: 20.02.2019 г. 09:33 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-64 / 20.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0006
Описание: Проект-ОП1-част1
Момент: 19.02.2019 г. 15:10 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-64 / 20.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0006
Описание: Проект-ОП1-част2
Момент: 19.02.2019 г. 14:58 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-64 / 20.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0006
Описание: Проект-ОП2
Момент: 19.02.2019 г. 13:48 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-22 / 22.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0004
Описание: Решение за прекратяване на процедурата
Момент: 18.02.2019 г. 11:16 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-306 / 13.12.2018 г.
АОП № 00969-2018-0014
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 14.02.2019 г. 10:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-306 / 13.12.2018 г.
АОП № 00969-2018-0014
Описание: Протокол
Момент: 14.02.2019 г. 10:01 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-271 / 18.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0012
Описание: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Момент: 13.02.2019 г. 09:58 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-279 / 01.11.2018 г.
АОП № 00969-2018-0013
Описание: Решение за прекратяване на процедурата
Момент: 13.02.2019 г. 09:53 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-244 / 20.09.2018 г.
АОП № 00969-2018-0009
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 12.02.2019 г. 11:24 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-244 / 20.09.2018 г.
АОП № 00969-2018-0009
Описание: Договор №08-14.01.2019
Момент: 12.02.2019 г. 11:23 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-22 / 22.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0004
Описание: Отговор на въпрос
Момент: 11.02.2019 г. 16:04 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Отговор на въпрос
Момент: 08.02.2019 г. 13:19 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Момент: 05.02.2019 г. 11:31 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Момент: 01.02.2019 г. 08:15 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Отговор на въпрос
Момент: 01.02.2019 г. 08:14 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-306 / 13.12.2018 г.
АОП № 00969-2018-0014
Описание: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Момент: 31.01.2019 г. 15:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-203 / 15.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0007
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 29.01.2019 г. 11:50 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-203 / 15.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0007
Описание: Договор №15-21.01.2019
Момент: 29.01.2019 г. 11:48 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-279 / 01.11.2018 г.
АОП № 00969-2018-0013
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 29.01.2019 г. 10:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 29.01.2019 г. 10:55 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Обявление, свързано с провеждане на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 и 13 от ЗОП
Момент: 29.01.2019 г. 10:54 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Информация по чл.44, чл.3 от ЗОП
Момент: 29.01.2019 г. 10:53 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Документация-ПМС-165
Момент: 29.01.2019 г. 10:53 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Проект-ОП1
Момент: 29.01.2019 г. 10:14 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Проект-ОП2
Момент: 29.01.2019 г. 10:06 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Описание: Проект-ОП3
Момент: 29.01.2019 г. 09:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-191 / 07.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0006
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 24.01.2019 г. 12:51 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-191 / 07.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0006
Описание: Договор №12-18.01.2019
Момент: 24.01.2019 г. 12:50 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-22 / 22.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0004
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 22.01.2019 г. 10:11 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-22 / 22.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0004
Описание: Обявление, свързано с провеждане на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 и 13 от ЗОП
Момент: 22.01.2019 г. 10:10 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-22 / 22.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0004
Описание: Документация
Момент: 22.01.2019 г. 08:34 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-22 / 22.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0004
Описание: Проект
Момент: 22.01.2019 г. 08:30 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Отговор на въпрос
Момент: 21.01.2019 г. 10:28 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-279 / 01.11.2018 г.
АОП № 00969-2018-0013
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 17.01.2019 г. 11:25 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-279 / 01.11.2018 г.
АОП № 00969-2018-0013
Описание: Протокол
Момент: 17.01.2019 г. 11:23 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-15 / 17.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0003
Описание: Информация по чл.44, чл.3 от ЗОП
Момент: 17.01.2019 г. 10:49 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-15 / 17.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0003
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 17.01.2019 г. 10:46 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-15 / 17.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0003
Описание: Обявление, свързано с провеждане на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 и 13 от ЗОП
Момент: 17.01.2019 г. 10:45 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-306 / 13.12.2018 г.
АОП № 00969-2018-0014
Описание: Протокол
Момент: 17.01.2019 г. 08:48 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-15 / 17.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0003
Описание: Документация-смет
Момент: 17.01.2019 г. 08:44 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-271 / 18.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0012
Описание: Протокол
Момент: 14.01.2019 г. 15:04 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Отговор на въпрос
Момент: 14.01.2019 г. 12:41 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-279 / 01.11.2018 г.
АОП № 00969-2018-0013
Описание: Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти
Момент: 10.01.2019 г. 15:23 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-6 / 10.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0002
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 10.01.2019 г. 11:17 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-6 / 10.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0002
Описание: Списък на обектите
Момент: 10.01.2019 г. 11:15 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-276 / 30.10.2018 г.
АОП № 9082533
Описание: Договор №5
Момент: 09.01.2019 г. 08:45 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 08.01.2019 г. 11:23 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 08.01.2019 г. 11:22 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Документация
Момент: 08.01.2019 г. 11:19 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Технически проект ОП-1
Момент: 08.01.2019 г. 08:37 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Технически проект ОП-2 част I
Момент: 08.01.2019 г. 08:32 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Технически проект ОП-2 част II
Момент: 08.01.2019 г. 08:24 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Технически проект ОП-3 част I
Момент: 08.01.2019 г. 08:18 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Технически проект ОП-3 част II
Момент: 08.01.2019 г. 08:14 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Технически проект ОП-4 част I
Момент: 07.01.2019 г. 16:25 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Технически проект ОП-4 част II
Момент: 07.01.2019 г. 16:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Технически проект ОП-4 част III
Момент: 07.01.2019 г. 15:53 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Технически проект ОП-4 част IV
Момент: 07.01.2019 г. 15:44 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Технически проект ОП-5 част I
Момент: 07.01.2019 г. 15:40 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Технически проект ОП-5 част II
Момент: 07.01.2019 г. 15:24 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Описание: Технически проект ОП-5 част III
Момент: 07.01.2019 г. 15:16 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-306 / 13.12.2018 г.
АОП № 00969-2018-0014
Описание: Становище на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществяван от нея предварителен контрол.
Момент: 28.12.2018 г. 15:53 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-306 / 13.12.2018 г.
АОП № 00969-2018-0014
Описание: Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Момент: 20.12.2018 г. 15:47 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-279 / 01.11.2018 г.
АОП № 00969-2018-0013
Описание: Протокол на комисията
Момент: 19.12.2018 г. 11:37 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-271 / 18.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0012
Описание: Протокол
Момент: 17.12.2018 г. 11:31 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-271 / 18.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0012
Описание: Протокол
Момент: 17.12.2018 г. 11:30 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-306 / 13.12.2018 г.
АОП № 00969-2018-0014
Описание: Документация
Момент: 13.12.2018 г. 13:47 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-306 / 13.12.2018 г.
АОП № 00969-2018-0014
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 13.12.2018 г. 13:13 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-306 / 13.12.2018 г.
АОП № 00969-2018-0014
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 13.12.2018 г. 13:04 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-306 / 13.12.2018 г.
АОП № 00969-2018-0014
Описание: Обявление, свързано с провеждане на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 и 13 от ЗОП
Момент: 13.12.2018 г. 13:04 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-191 / 07.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0006
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 06.12.2018 г. 12:11 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-276 / 30.10.2018 г.
АОП № 9082533
Описание: Протокол
Момент: 06.12.2018 г. 09:42 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-306 / 13.12.2018 г.
АОП № 00969-2018-0014
Описание: Становище на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществяван от нея предварителен контрол.
Момент: 05.12.2018 г. 09:54 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-268 / 17.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0011
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 30.11.2018 г. 10:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-268 / 17.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0011
Описание: Договор № 111
Момент: 30.11.2018 г. 10:01 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-217 / 23.08.2018 г.
АОП № 9079983
Описание: Договор № 110
Момент: 29.11.2018 г. 09:20 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-86 / 24.04.2018 г.
АОП № 00969-2018-0005
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 28.11.2018 г. 10:22 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-86 / 24.04.2018 г.
АОП № 00969-2018-0005
Описание: Споразумение
Момент: 28.11.2018 г. 10:21 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 21.11.2018 г. 10:54 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-276 / 30.10.2018 г.
АОП № 9082533
Описание: Съобщение за отваряне на офертите
Момент: 21.11.2018 г. 10:01 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-276 / 30.10.2018 г.
АОП № 9082533
Описание: Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
Момент: 20.11.2018 г. 10:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-191 / 07.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0006
Описание: Решение за избор на изпълнител
Момент: 20.11.2018 г. 10:47 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-191 / 07.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0006
Описание: Протокол
Момент: 20.11.2018 г. 10:46 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-203 / 15.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0007
Описание: Решение за избор на изпълнител
Момент: 20.11.2018 г. 10:42 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-203 / 15.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0007
Описание: Протокол
Момент: 20.11.2018 г. 10:41 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-215 / 23.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0008
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 14.11.2018 г. 12:58 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-215 / 23.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0008
Описание: Договор за обществена поръчка
Момент: 14.11.2018 г. 12:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-57 / 20.03.2018 г.
АОП № 00969-2018-0004
Описание: Споразумение към Договор
Момент: 14.11.2018 г. 12:37 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-244 / 20.09.2018 г.
АОП № 00969-2018-0009
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 14.11.2018 г. 09:43 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-244 / 20.09.2018 г.
АОП № 00969-2018-0009
Описание: Протокол на комисията
Момент: 14.11.2018 г. 09:43 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-191 / 07.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0006
Описание: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Момент: 13.11.2018 г. 08:32 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-203 / 15.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0007
Описание: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Момент: 08.11.2018 г. 11:34 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-173 / 10.07.2018 г.
АОП № 9078281
Описание: Споразумение към Договор № 95
Момент: 08.11.2018 г. 10:29 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Описание: Решение за прекратяване на процедурата
Момент: 06.11.2018 г. 09:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-173 / 10.07.2018 г.
АОП № 9078281
Описание: Споразумение към Договор
Момент: 05.11.2018 г. 15:33 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Описание: Отговор на запитване
Момент: 05.11.2018 г. 14:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-244 / 20.09.2018 г.
АОП № 00969-2018-0009
Описание: Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти
Момент: 05.11.2018 г. 13:04 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-279 / 01.11.2018 г.
АОП № 00969-2018-0013
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 01.11.2018 г. 14:42 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-279 / 01.11.2018 г.
АОП № 00969-2018-0013
Описание: Обявление, свързано с провеждане на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 и 13 от ЗОП
Момент: 01.11.2018 г. 14:42 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-279 / 01.11.2018 г.
АОП № 00969-2018-0013
Описание: Документация
Момент: 01.11.2018 г. 14:41 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-279 / 01.11.2018 г.
АОП № 00969-2018-0013
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 01.11.2018 г. 14:39 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-271 / 18.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0012
Описание: Отговор на запитване
Момент: 31.10.2018 г. 13:43 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-276 / 30.10.2018 г.
АОП № 9082533
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 30.10.2018 г. 10:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-276 / 30.10.2018 г.
АОП № 9082533
Описание: Документация
Момент: 30.10.2018 г. 10:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-271 / 18.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0012
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 18.10.2018 г. 13:09 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-271 / 18.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0012
Описание: Обявление, свързано с провеждане на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 и 13 от ЗОП
Момент: 18.10.2018 г. 13:08 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-271 / 18.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0012
Описание: Документация
Момент: 18.10.2018 г. 12:03 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-244 / 20.09.2018 г.
АОП № 00969-2018-0009
Описание: Протокол на комисията за провеждане на процедурите
Момент: 17.10.2018 г. 14:42 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-268 / 17.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0011
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 17.10.2018 г. 11:41 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-268 / 17.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0011
Описание: Документация
Момент: 17.10.2018 г. 11:40 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-217 / 23.08.2018 г.
АОП № 9079983
Описание: Протокол на комисията за провеждане на процедурите
Момент: 16.10.2018 г. 09:48 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 11.10.2018 г. 11:30 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Описание: Обявление, свързано с провеждане на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 и 13 от ЗОП
Момент: 11.10.2018 г. 10:34 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Описание: Документация
Момент: 11.10.2018 г. 09:58 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Описание: Технически проект ОП 5 част III
Момент: 10.10.2018 г. 16:11 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Описание: Технически проект ОП 5 част II
Момент: 10.10.2018 г. 16:08 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Описание: Технически проект ОП 5 част I
Момент: 10.10.2018 г. 16:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Описание: Технически проект ОП 4 част IV
Момент: 10.10.2018 г. 15:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Описание: Технически проект ОП 4 част III
Момент: 10.10.2018 г. 15:49 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Описание: Технически проект ОП 4 част II
Момент: 10.10.2018 г. 15:42 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Описание: Технически проект ОП 4 част I
Момент: 10.10.2018 г. 15:33 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Описание: Технически проект ОП 3 част II
Момент: 09.10.2018 г. 15:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Описание: Технически проект ОП 3 част I
Момент: 09.10.2018 г. 15:55 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Описание: Технически проект ОП 2 част II
Момент: 09.10.2018 г. 15:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Описание: Технически проект ОП 2 част I
Момент: 09.10.2018 г. 15:50 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Описание: Технически проект ОП 1
Момент: 09.10.2018 г. 13:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-203 / 15.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0007
Описание: Протокол
Момент: 09.10.2018 г. 10:35 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-179 / 24.07.2018 г.
АОП № 9078801
Описание: Договор № 99
Момент: 08.10.2018 г. 13:53 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-179 / 24.07.2018 г.
АОП № 9078801
Описание: Договор № 100
Момент: 08.10.2018 г. 13:53 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-173 / 10.07.2018 г.
АОП № 9078281
Описание: Договор №95
Момент: 08.10.2018 г. 13:48 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-173 / 10.07.2018 г.
АОП № 9078281
Описание: Договор №96
Момент: 08.10.2018 г. 13:46 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-191 / 07.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0006
Описание: Протокол на комисията
Момент: 04.10.2018 г. 19:29 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-244 / 20.09.2018 г.
АОП № 00969-2018-0009
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 20.09.2018 г. 12:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-244 / 20.09.2018 г.
АОП № 00969-2018-0009
Описание: Обявление, свързано с провеждане на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 и 13 от ЗОП
Момент: 20.09.2018 г. 12:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-244 / 20.09.2018 г.
АОП № 00969-2018-0009
Описание: Документация
Момент: 20.09.2018 г. 11:11 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-244 / 20.09.2018 г.
АОП № 00969-2018-0009
Описание: Информация за пазарни консултации и външно участие по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Момент: 20.09.2018 г. 11:10 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-160 / 20.06.2018 г.
АОП № 9077487
Описание: Договор № 89
Момент: 13.09.2018 г. 10:49 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-217 / 23.08.2018 г.
АОП № 9079983
Описание: Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
Момент: 11.09.2018 г. 11:03 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-179 / 24.07.2018 г.
АОП № 9078801
Описание: Протокол на комисията
Момент: 04.09.2018 г. 14:31 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 21.12.2017 г.
АОП № 00969-2017-0009
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 28.08.2018 г. 10:49 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-173 / 10.07.2018 г.
АОП № 9078281
Описание: Протокол на комисията
Момент: 27.08.2018 г. 13:39 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 21.12.2017 г.
АОП № 00969-2017-0009
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 23.08.2018 г. 13:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 21.12.2017 г.
АОП № 00969-2017-0009
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 23.08.2018 г. 13:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-217 / 23.08.2018 г.
АОП № 9079983
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 23.08.2018 г. 11:55 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-217 / 23.08.2018 г.
АОП № 9079983
Описание: Документация
Момент: 23.08.2018 г. 11:55 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-215 / 23.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0008
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 23.08.2018 г. 11:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-215 / 23.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0008
Описание: Документация
Момент: 23.08.2018 г. 10:50 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-86 / 24.04.2018 г.
АОП № 00969-2018-0005
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 17.08.2018 г. 13:23 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-86 / 24.04.2018 г.
АОП № 00969-2018-0005
Описание: Договор №82
Момент: 17.08.2018 г. 13:21 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-57 / 20.03.2018 г.
АОП № 00969-2018-0004
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 17.08.2018 г. 12:41 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-57 / 20.03.2018 г.
АОП № 00969-2018-0004
Описание: Договор №83
Момент: 17.08.2018 г. 10:47 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-179 / 24.07.2018 г.
АОП № 9078801
Описание: Протокол
Момент: 16.08.2018 г. 10:31 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-203 / 15.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0007
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 15.08.2018 г. 12:06 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-203 / 15.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0007
Описание: Обявление, свързано с провеждане на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 и 13 от ЗОП
Момент: 15.08.2018 г. 12:00 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-203 / 15.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0007
Описание: Документация
Момент: 15.08.2018 г. 11:42 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 21.12.2017 г.
АОП № 00969-2017-0009
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 13.08.2018 г. 13:54 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-02 / 05.10.2017 г.
АОП № 00969-2017-0008
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 08.08.2018 г. 12:04 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-02 / 05.10.2017 г.
АОП № 00969-2017-0008
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 07.08.2018 г. 14:38 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-173 / 10.07.2018 г.
АОП № 9078281
Описание: Протокол на комисията
Момент: 07.08.2018 г. 14:31 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-191 / 07.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0006
Описание: Проект за обособена позиция № 2 част II
Момент: 07.08.2018 г. 13:11 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-191 / 07.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0006
Описание: Проект за обособена позиция № 2 част I
Момент: 07.08.2018 г. 12:53 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-191 / 07.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0006
Описание: Проект за обособена позиция № 1
Момент: 07.08.2018 г. 12:41 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-191 / 07.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0006
Описание: Документация
Момент: 07.08.2018 г. 11:40 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-191 / 07.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0006
Описание: Обявление, свързано с провеждане на процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 12 и 13 от ЗОП
Момент: 07.08.2018 г. 11:37 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-191 / 07.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0006
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 07.08.2018 г. 11:36 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-76 / 16.04.2018 г.
АОП № 9074967
Описание: Договор №81/11.07.18
Момент: 06.08.2018 г. 15:18 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-179 / 24.07.2018 г.
АОП № 9078801
Описание: Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
Момент: 02.08.2018 г. 11:12 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-173 / 10.07.2018 г.
АОП № 9078281
Описание: Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
Момент: 26.07.2018 г. 10:15 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-498 / 14.04.2016 г.
АОП № 00969-2016-0005
Описание: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Момент: 25.07.2018 г. 12:04 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-179 / 24.07.2018 г.
АОП № 9078801
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 24.07.2018 г. 11:06 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-179 / 24.07.2018 г.
АОП № 9078801
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 24.07.2018 г. 10:42 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-179 / 24.07.2018 г.
АОП № 9078801
Описание: Документация
Момент: 24.07.2018 г. 09:58 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-160 / 20.06.2018 г.
АОП № 9077487
Описание: Протокол
Момент: 23.07.2018 г. 16:31 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-173 / 10.07.2018 г.
АОП № 9078281
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 10.07.2018 г. 09:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-173 / 10.07.2018 г.
АОП № 9078281
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 10.07.2018 г. 09:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-173 / 10.07.2018 г.
АОП № 9078281
Описание: Документация
Момент: 10.07.2018 г. 09:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОПП-09-178 / 18.06.2018 г.
АОП № неопределено
Описание: Решение
Момент: 09.07.2018 г. 10:04 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОПП-09-178 / 18.06.2018 г.
АОП № неопределено
Описание: Оферти
Момент: 09.07.2018 г. 10:03 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОПП-09-179 / 18.06.2018 г.
АОП № неопределено
Описание: Решение
Момент: 09.07.2018 г. 09:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОПП-09-179 / 18.06.2018 г.
АОП № неопределено
Описание: Оферти
Момент: 09.07.2018 г. 09:52 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-86 / 24.04.2018 г.
АОП № 00969-2018-0005
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 06.07.2018 г. 13:39 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-86 / 24.04.2018 г.
АОП № 00969-2018-0005
Описание: Протокол на комисията за провеждане на процедурите
Момент: 06.07.2018 г. 13:38 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-160 / 20.06.2018 г.
АОП № 9077487
Описание: Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
Момент: 06.07.2018 г. 10:06 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-86 / 24.04.2018 г.
АОП № 00969-2018-0005
Описание: Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти
Момент: 26.06.2018 г. 09:56 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-58 / 23.03.2018 г.
АОП № 9074190
Описание: Договор №69
Момент: 26.06.2018 г. 09:50 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-58 / 23.03.2018 г.
АОП № 9074190
Описание: Договор №70
Момент: 26.06.2018 г. 09:49 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-58 / 23.03.2018 г.
АОП № 9074190
Описание: Договор №71
Момент: 26.06.2018 г. 09:49 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-58 / 23.03.2018 г.
АОП № 9074190
Описание: Договор №72
Момент: 26.06.2018 г. 09:47 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-103 / 09.05.2018 г.
АОП № 9075811
Описание: Протокол на комисията
Момент: 20.06.2018 г. 15:51 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-160 / 20.06.2018 г.
АОП № 9077487
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 20.06.2018 г. 12:25 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-160 / 20.06.2018 г.
АОП № 9077487
Описание: Документация-площад Браничево
Момент: 20.06.2018 г. 12:24 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-152 / 13.06.2018 г.
АОП № 9077187
Описание: Съобщение по чл.193 от ЗОП
Момент: 20.06.2018 г. 11:21 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-160 / 20.06.2018 г.
АОП № 9077487
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 20.06.2018 г. 11:19 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-160 / 20.06.2018 г.
АОП № 9077487
Описание: Проект - площад Браничево-1
Момент: 20.06.2018 г. 10:16 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-160 / 20.06.2018 г.
АОП № 9077487
Описание: Проект - площад Браничево-2
Момент: 20.06.2018 г. 10:15 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОПП-09-178 / 18.06.2018 г.
АОП № неопределено
Описание: Покана
Момент: 18.06.2018 г. 15:59 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОПП-09-179 / 18.06.2018 г.
АОП № неопределено
Описание: Покана
Момент: 18.06.2018 г. 15:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОПП-09-179 / 18.06.2018 г.
АОП № неопределено
Описание: Документация
Момент: 18.06.2018 г. 15:46 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОПП-09-178 / 18.06.2018 г.
АОП № неопределено
Описание: Документация
Момент: 18.06.2018 г. 15:42 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-152 / 13.06.2018 г.
АОП № 9077187
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 13.06.2018 г. 14:47 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-152 / 13.06.2018 г.
АОП № 9077187
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 13.06.2018 г. 12:04 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-152 / 13.06.2018 г.
АОП № 9077187
Описание: Документация
Момент: 13.06.2018 г. 12:03 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-152 / 13.06.2018 г.
АОП № 9077187
Описание: Проект - площад Браничево-1
Момент: 13.06.2018 г. 12:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-152 / 13.06.2018 г.
АОП № 9077187
Описание: Проект - площад Браничево
Момент: 13.06.2018 г. 12:01 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-76 / 16.04.2018 г.
АОП № 9074967
Описание: Протокол на комисията
Момент: 13.06.2018 г. 11:40 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-86 / 24.04.2018 г.
АОП № 00969-2018-0005
Описание: Протокол на комисията за провеждане на процедурите
Момент: 13.06.2018 г. 11:30 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 21.12.2017 г.
АОП № 00969-2017-0009
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 12.06.2018 г. 11:35 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 21.12.2017 г.
АОП № 00969-2017-0009
Описание: Договор №68/28.05.2018
Момент: 12.06.2018 г. 11:33 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 21.12.2017 г.
АОП № 00969-2017-0009
Описание: Договор №67/23.05.2018
Момент: 12.06.2018 г. 11:31 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 21.12.2017 г.
АОП № 00969-2017-0009
Описание: Договор №66/23.05.2018
Момент: 12.06.2018 г. 11:28 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 21.12.2017 г.
АОП № 00969-2017-0009
Описание: Договор №62/16.05.2018
Момент: 12.06.2018 г. 11:24 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-103 / 09.05.2018 г.
АОП № 9075811
Описание: Протокол на комисията
Момент: 05.06.2018 г. 12:03 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-08 / 17.01.2018 г.
АОП № 00969-2018-0002
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 29.05.2018 г. 14:28 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-08 / 17.01.2018 г.
АОП № 00969-2018-0002
Описание: Договор за обществена поръчка
Момент: 29.05.2018 г. 14:26 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-103 / 09.05.2018 г.
АОП № 9075811
Описание: Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
Момент: 18.05.2018 г. 10:30 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-58 / 23.03.2018 г.
АОП № 9074190
Описание: Протокол на комисията
Момент: 16.05.2018 г. 15:40 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-57 / 20.03.2018 г.
АОП № 00969-2018-0004
Описание: Решение за определяне на изпълнител
Момент: 15.05.2018 г. 15:05 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-57 / 20.03.2018 г.
АОП № 00969-2018-0004
Описание: Протокол на комисията за провеждане на процедурите
Момент: 15.05.2018 г. 15:01 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-103 / 09.05.2018 г.
АОП № 9075811
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 09.05.2018 г. 12:01 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-103 / 09.05.2018 г.
АОП № 9075811
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 09.05.2018 г. 11:54 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-103 / 09.05.2018 г.
АОП № 9075811
Описание: Документация
Момент: 09.05.2018 г. 11:51 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-76 / 16.04.2018 г.
АОП № 9074967
Описание: Протокол на комисията
Момент: 09.05.2018 г. 11:17 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-57 / 20.03.2018 г.
АОП № 00969-2018-0004
Описание: Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти
Момент: 03.05.2018 г. 10:11 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-86 / 24.04.2018 г.
АОП № 00969-2018-0005
Описание: Документация
Момент: 24.04.2018 г. 12:13 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-86 / 24.04.2018 г.
АОП № 00969-2018-0005
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 24.04.2018 г. 11:58 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-86 / 24.04.2018 г.
АОП № 00969-2018-0005
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 24.04.2018 г. 11:56 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-86 / 24.04.2018 г.
АОП № 00969-2018-0005
Описание: Обявление за обществена поръчка (ЗОП) / Обявление за поръчка (Директива 2004/18/EO)
Момент: 24.04.2018 г. 11:55 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-86 / 24.04.2018 г.
АОП № 00969-2018-0005
Описание: Проект 1
Момент: 24.04.2018 г. 10:36 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-86 / 24.04.2018 г.
АОП № 00969-2018-0005
Описание: Проект 2
Момент: 24.04.2018 г. 10:35 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-57 / 20.03.2018 г.
АОП № 00969-2018-0004
Описание: Протокол на комисията
Момент: 20.04.2018 г. 12:01 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-58 / 23.03.2018 г.
АОП № 9074190
Описание: Протокол
Момент: 17.04.2018 г. 12:12 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-76 / 16.04.2018 г.
АОП № 9074967
Описание: Информация за пазарни консултации и външно участие по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Момент: 16.04.2018 г. 13:31 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-76 / 16.04.2018 г.
АОП № 9074967
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 16.04.2018 г. 13:29 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-76 / 16.04.2018 г.
АОП № 9074967
Описание: Документация
Момент: 16.04.2018 г. 12:42 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 21.12.2017 г.
АОП № 00969-2017-0009
Описание: Решение
Момент: 13.04.2018 г. 14:58 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 21.12.2017 г.
АОП № 00969-2017-0009
Описание: Решение
Момент: 13.04.2018 г. 14:58 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 21.12.2017 г.
АОП № 00969-2017-0009
Описание: Решение
Момент: 13.04.2018 г. 14:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 21.12.2017 г.
АОП № 00969-2017-0009
Описание: Решение
Момент: 13.04.2018 г. 14:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 21.12.2017 г.
АОП № 00969-2017-0009
Описание: Протокол
Момент: 13.04.2018 г. 14:57 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-02 / 05.10.2017 г.
АОП № 00969-2017-0008
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 11.04.2018 г. 14:21 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-02 / 05.10.2017 г.
АОП № 00969-2017-0008
Описание: Договор за обществена поръчка
Момент: 11.04.2018 г. 14:17 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-02 / 05.10.2017 г.
АОП № 00969-2017-0008
Описание: Договор за обществена поръчка
Момент: 11.04.2018 г. 14:15 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-57 / 20.03.2018 г.
АОП № 00969-2018-0004
Описание: Съобщение
Момент: 02.04.2018 г. 15:40 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-52 / 21.12.2017 г.
АОП № 00969-2017-0009
Описание: Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти
Момент: 27.03.2018 г. 14:17 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-58 / 23.03.2018 г.
АОП № 9074190
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 23.03.2018 г. 13:32 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-58 / 23.03.2018 г.
АОП № 9074190
Описание: Документация
Момент: 23.03.2018 г. 13:32 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-58 / 23.03.2018 г.
АОП № 9074190
Описание: Обява за събиране на оферти за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Момент: 23.03.2018 г. 11:54 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-57 / 20.03.2018 г.
АОП № 00969-2018-0004
Описание: Документация
Момент: 20.03.2018 г. 16:19 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-57 / 20.03.2018 г.
АОП № 00969-2018-0004
Описание: Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП
Момент: 20.03.2018 г. 11:39 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-57 / 20.03.2018 г.
АОП № 00969-2018-0004
Описание: Решение за откриване на процедура
Момент: 20.03.2018 г. 11:30 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-57 / 20.03.2018 г.
АОП № 00969-2018-0004
Описание: Обявление за обществена поръчка (ЗОП) / Обявление за поръчка (Директива 2004/18/EO)
Момент: 20.03.2018 г. 11:25 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-13 / 29.01.2018 г.
АОП № 00969-2018-0003
Описание: Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС)
Момент: 06.03.2018 г. 14:06 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-13 / 29.01.2018 г.
АОП № 00969-2018-0003
Описание: Договор №36
Момент: 06.03.2018 г. 14:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка № ОП-06-13 / 29.01.2018 г.
АОП № 00969-2018-0003
Описание: Договор №19
Момент: 06.03.2018 г. 14:02 ч.
Събитие: Документ към обществена поръчка
Eл.преписка №