Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-1051 / 22.08.2017 г.
Номер от АОП:
00969-2017-0007
Заглавие:
„Ремонт и рехабилитация на общинска, улична мрежа на територията на община Каолиново”
Описание:
В обхвата на поръчката попадат дейности по осъществяване на реконструкция на улични настилки в три населени места в община Каолиново, същите са предвидени за изпълнение в три обособени позиции по етапи/подобекти/, както следва: Обособена позиция 1: „Подобект 3.2: Реконструкция на ул. Балчик от км 0+000 до км 0+370 в с. Гусла“ Обособена позиция 2: „Подобект 8.1: Реконструкция на ул. Балкан от км 0+000 до км 0+101 в с. Климент“ Обособена позиция 3: „Подобект 12.5: Реконструкция на ул. Хан Аспарух от км 0+000 до км 0+280 в с. Наум и Подобект 12.6: Реконструкция на ул.Васил Левски от км 0+000 до км 0+270 в с. Наум“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
20.09.2017 г. 16:30 ч.
Статус:
Прекратена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 29.09.2017 г. 15:55 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 4.01 Mb
Добавен: 12.09.2017 г. 10:52 ч.; Решение за прекратяване на процедурата; Размер: 325.30 Kb
Добавен: 22.08.2017 г. 12:04 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 1.72 Mb
Добавен: 22.08.2017 г. 11:55 ч.; Документация; Размер: 589.00 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.