Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Неопределен
Изх. номер / дата:
ОП-06-1113 / 24.08.2016 г.
Номер от АОП:
9055732
Заглавие:
„Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване с проекти на Община Каолиново по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в три обособени позиции”
Описание:
„Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване с проекти на Община Каолиново по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. в три обособени позиции”: обособена позиция 1: „Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка на проект: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново“; обособена позиция 2: „Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка на проект: „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново"; обособена позиция 3: „Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка на проект: „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново“
Краен срок за получаване на документи:
07.09.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
07.09.2016 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Румяна Тотева
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 06.03.2017 г. 11:55 ч.; Aнекс към договор №80/20.09.2016 г.; Размер: 433.40 Kb
Добавен: 11.10.2016 г. 14:26 ч.; Договор-81/20.09.2016г.; Размер: 24.17 Mb
Добавен: 11.10.2016 г. 14:25 ч.; Договор-80/20.09.2016г.; Размер: 24.31 Mb
Добавен: 11.10.2016 г. 14:23 ч.; Договор-79/20.09.2016г.; Размер: 26.01 Mb
Добавен: 09.09.2016 г. 15:53 ч.; Протокол; Размер: 4.09 Mb
Добавен: 24.08.2016 г. 14:57 ч.; Образци; Размер: 1.00 Mb
Добавен: 24.08.2016 г. 14:56 ч.; Обява; Размер: 653.82 Kb
Добавен: 24.08.2016 г. 14:55 ч.; Технически спецификации; Размер: 378.80 Kb
Добавен: 24.08.2016 г. 14:55 ч.; Проект на договор; Размер: 501.90 Kb
Добавен: 24.08.2016 г. 14:54 ч.; Указания; Размер: 596.89 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.