Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Обект:
Строителство
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-314 / 02.09.2019 г.
Номер от АОП:
9092039
Заглавие:
„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче“, осъществяван по ПРСР 2014-2020г.“
Описание:
„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче“, осъществяван по ПРСР 2014-2020г.“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
24.09.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Румяна Тотева - Директор на дирекция СА
Информация за контакти:
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 29.10.2019 г. 15:53 ч.; Договор № 115 от 18.10.2019 г.; Размер: 142.82 Mb
Добавен: 07.10.2019 г. 14:02 ч.; Протокол; Размер: 2.07 Mb
Добавен: 02.09.2019 г. 10:27 ч.; Документация-СМР-спорт; Размер: 1.42 Mb
Добавен: 02.09.2019 г. 10:13 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 80.04 Kb
Добавен: 02.09.2019 г. 08:34 ч.; Технически проект-спорт Загориче; Размер: 126.32 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.