Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-333 / 11.09.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0021
Заглавие:
„Осъществяване на строителен надзор на обект „Реконструкции на улици в населени места на територията на община Каолиново“ Етап 13 – Подобект 13: Реконструкция на ул. „Дунав“, село Пристое“
Описание:
„Осъществяване на строителен надзор на обект „Реконструкции на улици в населени места на територията на община Каолиново“ Етап 13 – Подобект 13: Реконструкция на ул. „Дунав“, село Пристое“
Краен срок за получаване на документи:
03.10.2019 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
03.10.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 27.12.2019 г. 11:50 ч.; Обявление за възложена поръчка; Размер: 2.43 Mb
Добавен: 27.12.2019 г. 11:49 ч.; Договор № 129 от 09.12.2019 г.; Размер: 10.18 Mb
Добавен: 04.11.2019 г. 13:48 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 1.28 Mb
Добавен: 04.11.2019 г. 13:26 ч.; Протокол на комисията за провеждане на процедурите; Размер: 15.50 Mb
Добавен: 24.10.2019 г. 15:17 ч.; Съобщение за отваряне на ценови предложения; Размер: 556.30 Kb
Добавен: 10.10.2019 г. 14:32 ч.; Протокол; Размер: 3.90 Mb
Добавен: 11.09.2019 г. 14:12 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 4.39 Mb
Добавен: 11.09.2019 г. 14:11 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 10.01 Mb
Добавен: 11.09.2019 г. 08:59 ч.; Документация-СН; Размер: 555.27 Kb
Добавен: 11.09.2019 г. 08:58 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 545.73 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.