Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-659 / 13.06.2017 г.
Номер от АОП:
9065195
Заглавие:
„Текущ ремонт на сгради общинска собственост“
Описание:
„Текущ ремонт на сгради общинска собственост“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт ДГ “Щастливо детство” с. Браничево и Ремонт на кметство с. Браничево" Обособена позиция № 2: „Ремонт на ДГ № 2 кв. Боймир, Ремонт на кметство кв. Боймир" и Ремонт на здравна служба с. Тъкач“ Обособена позиция № 3: „Ремонт на кметство с. Загориче, Ремонт на кметство с. Сини вир и Ремонт на част от сградата на пл. Украйна № 5”
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
29.06.2017 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 24.08.2017 г. 13:15 ч.; Договор №68/14.08.17; Размер: 11.45 Mb
Добавен: 24.08.2017 г. 11:59 ч.; Договор №67/08.08.17; Размер: 11.05 Mb
Добавен: 24.08.2017 г. 11:05 ч.; Договор №66/08.08.17; Размер: 12.29 Mb
Добавен: 24.07.2017 г. 11:54 ч.; Протокол на комисията; Размер: 914.89 Kb
Добавен: 07.07.2017 г. 13:51 ч.; Протокол на комисията; Размер: 5.13 Mb
Добавен: 20.06.2017 г. 16:04 ч.; Отговор на запитване; Размер: 104.10 Kb
Добавен: 13.06.2017 г. 09:31 ч.; Документация; Размер: 536.18 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.