Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-153 / 16.05.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0011
Заглавие:
„Избор на изпълнител за превоз на служители и педагогическия персонал към детски градини на община Каолиново през 2019/2021 г. по маршрутни линии”
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е превоз на служители и педагогическия персонал към детски градини на община Каолиново през 2019/2021г. по три маршрутни линии: Маршрутна линия № 1 – Шумен – Царев брод – Долина – кв. Кус – Каолиново – Т. Икономово – Каолиново и обратно. Дължината на маршрута е 134 км., включва и обиколката по спирките в гр. Шумен. Маршрутна линия № 2 – Шумен – Долина – Каолиново – Тъкач - Каолиново –Т. Икономово – Каолиново – Пристое – Загориче и обратно. Дължината на маршрута е 172 км., включва и обиколката по спирките в гр. Шумен. Маршрутна линия № 3 – Загориче – Браничево – Гусла – Средковец – Гусла – Пристое – Климент – Наум – Тъкач – Каолиново и обратно. Дължината на маршрута е 66 км. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана и регламентирана в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за получаване на документи:
06.06.2019 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
06.06.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 29.08.2019 г. 14:03 ч.; Споразумение към договор №88; Размер: 2.50 Mb
Добавен: 15.08.2019 г. 11:21 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 5.16 Mb
Добавен: 15.08.2019 г. 10:33 ч.; Договор №88/18.07.2019; Размер: 33.14 Mb
Добавен: 27.06.2019 г. 13:30 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 1.05 Mb
Добавен: 27.06.2019 г. 13:29 ч.; Протокол; Размер: 4.91 Mb
Добавен: 17.06.2019 г. 14:49 ч.; Съобщение за отваряне на ценови предложения; Размер: 539.83 Kb
Добавен: 03.06.2019 г. 10:17 ч.; Уведомително писмо за отваряне на оферти; Размер: 581.92 Kb
Добавен: 16.05.2019 г. 11:28 ч.; Информация по чл.44, ал.3 от ЗОП; Размер: 440.71 Kb
Добавен: 16.05.2019 г. 10:14 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 3.61 Mb
Добавен: 16.05.2019 г. 10:13 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 7.82 Mb
Добавен: 16.05.2019 г. 10:12 ч.; Документация-превоз; Размер: 599.25 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.