Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Пряко договаряне по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-294 / 19.08.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0016
Заглавие:
„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание:
„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
26.08.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 19.10.2020 г. 10:25 ч.; Допълнително споразумение; Размер: 1.76 Mb
Добавен: 03.10.2019 г. 10:57 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 5.55 Mb
Добавен: 03.10.2019 г. 10:54 ч.; Договор №108/24.09.2019; Размер: 11.86 Mb
Добавен: 19.08.2019 г. 10:44 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 5.83 Mb
Добавен: 19.08.2019 г. 10:43 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 534.42 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.