Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Публична покана
Обект:
Услуги
Процедура:
Неопределен
Изх. номер / дата:
ОП-06-242 / 05.03.2015 г.
Номер от АОП:
9039429
Заглавие:
„Сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в Община Каолиново, включително доставка и монтаж на резервни части“
Описание:
„Сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в Община Каолиново, включително доставка и монтаж на резервни части“ Изпълнителят трябва да извърши следните основни дейности: Диагностика; Профилактични и технически прегледи; Ремонтни дейности (отстраняване на технически неизправности, подмяна на дефектирали компоненти), профилактика на ремонтираната компютърна, периферна и копирна техника, подлежаща на техническо поддържане, описана по вид и модели в техническата спецификация; Осигуряване на резервни части (при необходимост); Осигуряване на консумативи за принтери и копирна техника, описани в техническата спецификация по цени, посочени в ценовото предложение на Изпълнителя; Изготвяне на препоръки и насоки за оптимизиране работата на компютърната, периферната и копирната техника на Възложителя, въз основа на извършените анализи и проведени тестове; Изготвяне на експертни оценки на компютърната, периферната и копирната техника, която е функционално негодна или неотговаряща на съвременните технически изисквания.
Краен срок за получаване на документи:
17.03.2015 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
17.03.2015 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
Документи към поръчката:
Добавен: 19.05.2016 г. 16:44 ч.; Информация за плащанията през м. 03.2016 г.; Размер: 9.03 Kb
Добавен: 19.05.2016 г. 16:41 ч.; Информация за плащанията през м. 04.2016 г.; Размер: 9.09 Kb
Добавен: 21.03.2016 г. 11:33 ч.; Информация за плащанията през м. 02.2016 г.; Размер: 9.03 Kb
Добавен: 20.02.2016 г. 06:23 ч.; Информация за плащанията през м. 01.2016 г.; Размер: 9.04 Kb
Добавен: 20.01.2016 г. 07:49 ч.; Информация за плащанията през м. 12.2015 г.; Размер: 9.02 Kb
Добавен: 18.12.2015 г. 13:58 ч.; Информация за плащанията през м. 11.2015 г.; Размер: 9.03 Kb
Добавен: 17.11.2015 г. 08:12 ч.; Инофромация за плащанията през м.10.2015 г.; Размер: 9.03 Kb
Добавен: 22.10.2015 г. 12:27 ч.; Информация за плащанията м.09.2015 г.; Размер: 9.03 Kb
Добавен: 23.09.2015 г. 10:34 ч.; Информация за плащанията за м. 08.2015 г.; Размер: 9.04 Kb
Добавен: 20.08.2015 г. 07:24 ч.; Информация за плащания за м. 07.2015 г.; Размер: 9.03 Kb
Добавен: 20.07.2015 г. 09:12 ч.; Информация за плащания м.юни2015; Размер: 11.31 Kb
Добавен: 19.06.2015 г. 08:13 ч.; Информация за плащанията; Размер: 10.60 Kb
Добавен: 29.04.2015 г. 11:31 ч.; Договор; Размер: 9.05 Mb
Добавен: 01.04.2015 г. 12:54 ч.; Протокол; Размер: 345.68 Kb
Добавен: 05.03.2015 г. 11:09 ч.; Публична покана; Размер: 960.58 Kb
Добавен: 05.03.2015 г. 11:07 ч.; Документация; Размер: 295.97 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.