Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Публична покана
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-64 / 20.02.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0006
Заглавие:
"Ремонт на улици в населени места в община Каолиново", по обособени позиции:
Описание:
"Ремонт на улици в населени места в община Каолиново", по обособени позиции: Обособена позиция 1: Обект: "Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново" включващ: 1. Етап 8 - подобект 8: Реконструкция на ул. "Пролет", село Загориче" 2. Етап 19 - подобект 19: Реконструкция на ул. "Аврора", село Тъкач" Обособена позиция 2: Обект "Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново" включващ: 1. Етап 14: Подобект 12.1 "Реконструкция на ул."Аврора" от км 0+000 до км 0+450 в село Наум, община Каолиново" 2. Етап 33: Подобект 6.1 "Реконструкция на ул."Свобода" от км 0+000 до км 0+200 в село Средковец, община Каолиново"
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
25.03.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
Документи към поръчката:
Добавен: 16.07.2019 г. 13:28 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 7.24 Mb
Добавен: 16.07.2019 г. 13:27 ч.; Договор №75; Размер: 35.72 Mb
Добавен: 16.07.2019 г. 13:25 ч.; Договор №77; Размер: 27.84 Mb
Добавен: 17.05.2019 г. 13:52 ч.; Решение за избор на изпълнител; Размер: 449.59 Kb
Добавен: 17.05.2019 г. 13:52 ч.; Протокол; Размер: 4.06 Mb
Добавен: 08.05.2019 г. 11:05 ч.; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Размер: 129.95 Kb
Добавен: 11.03.2019 г. 15:00 ч.; Отговор на въпрос; Размер: 143.78 Kb
Добавен: 20.02.2019 г. 11:03 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 3.96 Mb
Добавен: 20.02.2019 г. 11:02 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 12.62 Mb
Добавен: 20.02.2019 г. 09:34 ч.; Документация-ПМС-315; Размер: 2.44 Mb
Добавен: 20.02.2019 г. 09:33 ч.; Информация по чл.44, чл.3 от ЗОП; Размер: 584.10 Kb
Добавен: 19.02.2019 г. 15:10 ч.; Проект-ОП1-част1; Размер: 220.19 Mb
Добавен: 19.02.2019 г. 14:58 ч.; Проект-ОП1-част2; Размер: 293.63 Mb
Добавен: 19.02.2019 г. 13:48 ч.; Проект-ОП2; Размер: 270.76 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.