Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Покупка
Процедура:
Открита процедура по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-205 / 17.02.2016 г.
Номер от АОП:
0969-2016-0002
Заглавие:
„Доставка чрез покупка на железарски и ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на община Каолиново”
Описание:
„Доставка чрез покупка на железарски и ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на община Каолиново” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: "Доставка чрез покупка на железарски и ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на община Каолиново" Обособена позиция №2: "Доставка чрез покупка на материали за нуждите на община Каолиново предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания"
Краен срок за получаване на документи:
16.03.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
16.03.2016 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - ст. юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 18.05.2016 г. 14:34 ч.; Договор 47/20.04.2016 г.; Размер: 2.79 Mb
Добавен: 18.05.2016 г. 14:33 ч.; Договор 46/20.04.2016 г.; Размер: 10.52 Mb
Добавен: 29.03.2016 г. 12:55 ч.; Решение; Размер: 2.02 Mb
Добавен: 29.03.2016 г. 12:54 ч.; Протокол; Размер: 5.39 Mb
Добавен: 22.03.2016 г. 13:50 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 246.15 Kb
Добавен: 17.02.2016 г. 10:01 ч.; Решение; Размер: 1.64 Mb
Добавен: 17.02.2016 г. 09:27 ч.; Документация; Размер: 1.33 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.