Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Обект:
Услуги
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-52 / 17.03.2020 г.
Номер от АОП:
9097240
Заглавие:
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на територията на община Каолиново“
Описание:
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на територията на община Каолиново“ по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция, рехабилитация и ремонт на улична мрежа в населени места в община Каолиново“ Обособена позиция №2: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на спортни площадки в община Каолиново“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
30.03.2020 г. 16:30 ч.
Статус:
Прекратена
Лице за контакти:
Румяна Тотева - Директор на дирекция СА
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 20.03.2020 г. 08:50 ч.; Съобщение за прекратяване; Размер: 94.76 Kb
Добавен: 17.03.2020 г. 09:49 ч.; Документация-СН; Размер: 5.66 Mb
Добавен: 17.03.2020 г. 09:48 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 41.94 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.