Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Неопределен
Изх. номер / дата:
ОП-06-220 / 04.07.2019 г.
Номер от АОП:
НЕОПРЕДЕЛЕН
Заглавие:
Пазарно проучване за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание:
Пазарно проучване по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет:„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект: „Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
Статус:
Затворена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.