Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-02 / 05.10.2017 г.
Номер от АОП:
00969-2017-0008
Заглавие:
„Ремонт и рехабилитация на общинска, улична мрежа на територията на община Каолиново”
Описание:
В обхвата на поръчката попадат дейности по осъществяване на реконструкция на улични настилки в три населени места в община Каолиново, същите са предвидени за изпълнение в три обособени позиции по етапи/подобекти/, както следва: Обособена позиция 1: „Подобект 3.2: Реконструкция на ул. Балчик от км 0+000 до км 0+370 в с. Гусла“ Обособена позиция 2: „Подобект 8.1: Реконструкция на ул. Балкан от км 0+000 до км 0+101 в с. Климент“ Обособена позиция 3: „Подобект 12.5: Реконструкция на ул. Хан Аспарух от км 0+000 до км 0+280 в с. Наум и Подобект 12.6: Реконструкция на ул.Васил Левски от км 0+000 до км 0+270 в с. Наум“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
02.11.2017 г. 16:30 ч.
Статус:
Частично възложена и частично прекратена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - гл. юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 11.04.2018 г. 14:21 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 4.22 Mb
Добавен: 11.04.2018 г. 14:17 ч.; Договор за обществена поръчка; Размер: 55.23 Mb
Добавен: 11.04.2018 г. 14:15 ч.; Договор за обществена поръчка; Размер: 19.01 Mb
Добавен: 02.02.2018 г. 14:56 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 190.39 Kb
Добавен: 02.02.2018 г. 14:56 ч.; Решение за прекратяване на процедурата; Размер: 73.30 Kb
Добавен: 02.02.2018 г. 14:55 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 81.69 Kb
Добавен: 02.02.2018 г. 14:54 ч.; Протокол; Размер: 3.61 Mb
Добавен: 23.01.2018 г. 14:50 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 163.00 Kb
Добавен: 20.11.2017 г. 13:36 ч.; Протокол; Размер: 2.87 Mb
Добавен: 23.10.2017 г. 11:52 ч.; Отговор на запитване; Размер: 1.27 Mb
Добавен: 05.10.2017 г. 12:16 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 1.71 Mb
Добавен: 05.10.2017 г. 11:38 ч.; Технически проект позиция 3; Размер: 150.59 Mb
Добавен: 05.10.2017 г. 11:36 ч.; Технически проект позиция 2; Размер: 48.17 Mb
Добавен: 05.10.2017 г. 11:35 ч.; Технически проект позиция 1; Размер: 130.37 Mb
Добавен: 05.10.2017 г. 10:52 ч.; Документация; Размер: 1.64 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.