Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-311 / 29.08.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0019
Заглавие:
„Реконструкции на улици в населени места на територията на община Каолиново“ Етап 13 – Подобект 13: Реконструкция на ул. „Дунав“, село Пристое“
Описание:
„Реконструкции на улици в населени места на територията на община Каолиново“ Етап 13 – Подобект 13: Реконструкция на ул. „Дунав“, село Пристое“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
19.09.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 30.12.2019 г. 10:33 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 362.75 Kb
Добавен: 30.12.2019 г. 10:32 ч.; Договор №128; Размер: 37.51 Mb
Добавен: 04.11.2019 г. 14:23 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 1.08 Mb
Добавен: 04.11.2019 г. 14:22 ч.; Протокол; Размер: 2.09 Mb
Добавен: 29.10.2019 г. 11:18 ч.; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Размер: 219.49 Kb
Добавен: 09.10.2019 г. 14:17 ч.; Протокол; Размер: 529.20 Kb
Добавен: 29.08.2019 г. 18:13 ч.; Проект-улица Дунав; Размер: 133.61 Mb
Добавен: 29.08.2019 г. 10:45 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 767.66 Kb
Добавен: 29.08.2019 г. 10:44 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 1.85 Mb
Добавен: 29.08.2019 г. 10:42 ч.; Документация-СМР-ул.Дунав; Размер: 1006.05 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.