Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Открита процедура по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-1099 / 08.09.2015 г.
Номер от АОП:
00969-2015-0005
Заглавие:
„Внедряване мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинската администрация – Община Каолиново“
Описание:
Въведение: Община Каолиново е разположена в Североизточна България, част от област Шумен. Общината се състои от 16 населени места. Административен център е град Каолиново. Населението на общината към 1.02.2011 година е 12 093 души. Населени места в Община Каолиново са: гр. Каолиново, с. Браничево, с. Гусла, с. Дойранци, с. Долина, с. Загориче, с. Климент, с. Лиси връх, с. Лятно, с. Наум, с. Омарчево, с. Пристое, с. Сини вир, с. Средковец, с. Тодор Икономово и с. Тъкач. Административна сграда на общинска администрация Каолиново, намираща се в град Каолиново, е построена през 1972 г. и е публична общинска собственост на община Каолиново. Представлява монолитна сграда условно разделена на три корпуса с различна етажност, корпус „А“ е на четири етажа, корпус „Б“ на три, а корпус „В“ на два етажа. Всички корпуси са върху неотопляем подземен етаж, който от страна вътрешния двор е изцяло над нивото на терена. В корпус „А“ трите гаража се използват, като административни помещения на Полиция (РПУ-Шумен) и са отопляем подземен етаж. Застроената площ на трите корпуса на сградата е 778, 43 m2. Фасадните стени са изградени от зидария с решетъчни тухли с дебелина 250 mm, измазани от вътре и от вън с варо-циментова мазилка с дебелина 25/25 mm. Стените на първия етаж на корпусите „А“ и „Б“ във всички посоки на фасадите са зид облицован отвън с камък, а от вътрешна страна измазани с варо-пясъчна мазилка. В сутерена на корпус „А“ се намира котелно, оборудвано с котел на течно гориво, който не е в експлоатация от 2001 година. Покривите са два типа – плосък с неотопляемо въздушно пространство за корпусите „А“ и „Б“ и плосък „топъл“ (без въздушна междина) за корпус „В“. Основния под на сградата е под над неотопляем подземен етаж, но с промяната на използването на гаражите за офиси има и втори тип под – под на отопляем подземен етаж. Всички помещения се използват по предназначение, но има малка част необитаеми площи, при което общата разгъната застроена площ на сградата е 3356,12 m2. Режимът на ползване на Административната сграда е в работните дни от понеделник до петък от 8:30 – до 17:30 ч., събота и неделя не се работи. Общ брой на персонала е 105 човека, а средния дневен брой на посетителите е 180 човека. За обекта има издадено разрешение за строеж № 7 от 20.03.2014 г. на главния архитект на община Каолиново. Обществената поръчка е с предмет „ВНЕДРЯВАНЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЩИНА КАОЛИНОВО“, което включва: - Подмяна на дограма, - Топлоизолация външни стени, - Топлоизолация на покрив, - Топлоизолация на под, - Изграждане на отоплителна инсталация За всички предвидени за изпълнение в обхвата на поръчката строително- монтажни работи е разработен необходимия технически проект, който е публикуван на официалната интернет страница на Възложителя в Профил на купувача: http://pk.lakorda.com/pp.php?pagetype=user
Краен срок за получаване на документи:
06.10.2015 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
06.10.2015 г. 16:30 ч.
Статус:
Прекратена
Лице за контакти:
Румяна Йорданова Тотева
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 20.10.2015 г. 12:09 ч.; Решение; Размер: 12.75 Mb
Добавен: 20.10.2015 г. 12:08 ч.; Протокол; Размер: 2.44 Mb
Добавен: 01.10.2015 г. 16:18 ч.; Отговор на запитване; Размер: 30.76 Kb
Добавен: 01.10.2015 г. 16:02 ч.; Отговор на запитване; Размер: 199.01 Kb
Добавен: 01.10.2015 г. 11:36 ч.; Отговор на запитване; Размер: 116.81 Kb
Добавен: 23.09.2015 г. 14:42 ч.; Отговор на запитване; Размер: 4.68 Mb
Добавен: 08.09.2015 г. 10:24 ч.; Решение; Размер: 3.18 Mb
Добавен: 08.09.2015 г. 10:16 ч.; Технически проект; Размер: 545.56 Mb
Добавен: 08.09.2015 г. 09:10 ч.; Проект на договор; Размер: 145 Kb
Добавен: 08.09.2015 г. 09:09 ч.; Образци; Размер: 93.30 Kb
Добавен: 08.09.2015 г. 09:08 ч.; КС; Размер: 27.12 Kb
Добавен: 08.09.2015 г. 09:08 ч.; Техническа спецификация; Размер: 13.85 Kb
Добавен: 08.09.2015 г. 09:07 ч.; Указания; Размер: 113.48 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.