Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Обект:
Строителство
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-211 / 02.07.2019 г.
Номер от АОП:
9089821
Заглавие:
„Ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции“: Обособена позиция №1: „Ремонт на кметство кв. Кус, гр. Каолиново“ Обособена позиция №2: „Ремонт на покрив на ОУ „Йордан Йовков, с. Браничево, гр. Каолиново“ Обособена позиция №3: „Ремонт на покрив на административна сграда гр. Каолиново, пл. „Украйна“ №5“ Обособена позиция №4: „Смяна на дограма на сватбена зала с. Средковец“
Описание:
Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Ремонт на кметство кв. Кус, гр. Каолиново“; Обособена позиция №2: „Ремонт на покрив на ОУ „Йордан Йовков, с. Браничево, гр. Каолиново“; Обособена позиция №3: „Ремонт на покрив на административна сграда гр. Каолиново, пл. „Украйна“ №5“; Обособена позиция №4: „Смяна на дограма на сватбена зала с. Средковец“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
15.07.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 15.10.2019 г. 12:12 ч.; Споразумение към договор №106; Размер: 2.46 Mb
Добавен: 15.10.2019 г. 12:11 ч.; Споразумение към договор №104; Размер: 3.91 Mb
Добавен: 24.09.2019 г. 16:06 ч.; Договор № 103 от 03.09.2019 г.; Размер: 2.36 Mb
Добавен: 24.09.2019 г. 16:06 ч.; Договор № 104 от 03.09.2019 г.; Размер: 2.38 Mb
Добавен: 24.09.2019 г. 16:05 ч.; Договор № 105 от 03.09.2019 г.; Размер: 2.38 Mb
Добавен: 24.09.2019 г. 16:05 ч.; Договор № 106 от 03.09.2019 г.; Размер: 2.38 Mb
Добавен: 21.08.2019 г. 11:26 ч.; Протокол; Размер: 3.48 Mb
Добавен: 10.07.2019 г. 11:29 ч.; Отговор на въпрос; Размер: 87.66 Kb
Добавен: 02.07.2019 г. 15:55 ч.; Документация-сгради; Размер: 1.24 Mb
Добавен: 02.07.2019 г. 09:21 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1; Размер: 615.31 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.