Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Пряко договаряне по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-374 / 17.10.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0022
Заглавие:
„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкции на улици в населени места на територията на Община Каолиново“ етап 13 - подобект 13: реконструкция на ул. „Дунав“, село Пристое“
Описание:
„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкции на улици в населени места на територията на Община Каолиново“ етап 13 - подобект 13: реконструкция на ул. „Дунав“, село Пристое“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 03.12.2019 г. 12:40 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 420.27 Kb
Добавен: 03.12.2019 г. 12:40 ч.; Договор №119; Размер: 1.97 Mb
Добавен: 17.10.2019 г. 10:34 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 5.09 Mb
Добавен: 17.10.2019 г. 10:31 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 494.47 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.