Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-136 / 04.06.2020 г.
Номер от АОП:
9099192
Заглавие:
"Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Община Каолиново" с две обособени позиции: Обособена позиция 1. „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси в Община Каолиново“ Обособена позиция 2. „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на леките и товарните автомобили в Община Каолиново“
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в община Каолиново по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси в община Каолиново“ и Обособена позиция № 2: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на леките и товарните автомобили в община Каолиново“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
10.07.2020 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил - Директор на дирекция АПОО
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 20.10.2020 г. 15:40 ч.; Договор № 99 от 25092020; Размер: 7.46 Mb
Добавен: 20.10.2020 г. 15:39 ч.; Договор № 98 от 25092020; Размер: 7.48 Mb
Добавен: 18.08.2020 г. 16:00 ч.; Протокол; Размер: 5.65 Mb
Добавен: 04.06.2020 г. 10:32 ч.; Документация-ремонт автомобили; Размер: 570.96 Kb
Добавен: 04.06.2020 г. 10:31 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 37.64 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.