Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Пряко договаряне по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-268 / 17.10.2018 г.
Номер от АОП:
00969-2018-0011
Заглавие:
„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект: „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново”, осъществяван по ПРСР 2014-2020“
Описание:
„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект: „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново”, осъществяван по ПРСР 2014-2020“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 15.10.2020 г. 11:19 ч.; Допълнително споразумение; Размер: 1.88 Mb
Добавен: 30.11.2018 г. 10:02 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 3.00 Mb
Добавен: 30.11.2018 г. 10:01 ч.; Договор № 111; Размер: 9.91 Mb
Добавен: 17.10.2018 г. 11:41 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 2.92 Mb
Добавен: 17.10.2018 г. 11:40 ч.; Документация; Размер: 432.21 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.