Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Пряко договаряне по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-320 / 05.09.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0020
Заглавие:
„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче“, осъществяван по ПРСР 2014-2020г.“
Описание:
„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче“, осъществяван по ПРСР 2014-2020г.“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Румяна Тотева - Директор на дирекция СА
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 16.10.2019 г. 11:39 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 5.50 Mb
Добавен: 16.10.2019 г. 11:38 ч.; Договор №112; Размер: 24.31 Mb
Добавен: 05.09.2019 г. 10:20 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 5.89 Mb
Добавен: 05.09.2019 г. 10:19 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 87.48 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.