Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Пряко договаряне по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-6 / 10.01.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0002
Заглавие:
„Водоснабдяване и канализационни услуги за общински сгради, находящи се на територията на Община Каолиново“
Описание:
„Водоснабдяване и канализационни услуги за общински сгради, находящи се на територията на Община Каолиново“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил - Директор на дирекция АПОО
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 26.02.2019 г. 10:33 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 5.21 Mb
Добавен: 26.02.2019 г. 10:32 ч.; Договор №20-01.02.2019; Размер: 14.42 Mb
Добавен: 10.01.2019 г. 11:17 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 1.97 Mb
Добавен: 10.01.2019 г. 11:15 ч.; Списък на обектите; Размер: 22.40 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.