Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Открита процедура по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-502 / 14.04.2016 г.
Номер от АОП:
00969-2016-0006
Заглавие:
„Предоставяне на консултантски услуги при разработването и окомплектоването на проектно предложение за кандидатстване на община Каолиново, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“
Описание:
Предмет на настоящата поръчката е предоставяне на консултантски услуги при разработването и окомплектоването на проектно предложение за кандидатстване на община Каолиново, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“, в обем съгласно Техническата спецификация, Насоките за кандидатстване и изискванията на условията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в указанията към документацията за участие и техническата спецификация.
Краен срок за получаване на документи:
26.05.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
26.05.2016 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
инж. Румяна Тотева
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 19.09.2016 г. 11:29 ч.; информация за върната банк.гаранция изпълнение; Размер: 10.04 Kb
Добавен: 19.09.2016 г. 10:35 ч.; Информация за върната гаранция; Размер: 10.02 Kb
Добавен: 09.08.2016 г. 13:53 ч.; Договор 66/11.07.2016 г.; Размер: 12.10 Mb
Добавен: 19.07.2016 г. 08:44 ч.; Информация за върната гаранция; Размер: 10.01 Kb
Добавен: 16.06.2016 г. 13:33 ч.; Решение; Размер: 2.18 Mb
Добавен: 16.06.2016 г. 13:32 ч.; Протокол 3,2,1; Размер: 8.93 Mb
Добавен: 09.06.2016 г. 09:36 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 416.07 Kb
Добавен: 31.05.2016 г. 13:10 ч.; Протокол; Размер: 943.91 Kb
Добавен: 28.04.2016 г. 11:34 ч.; Променени указания; Размер: 1.01 Mb
Добавен: 28.04.2016 г. 11:33 ч.; Решение; Размер: 2.14 Mb
Добавен: 28.04.2016 г. 11:33 ч.; Решение; Размер: 643.54 Kb
Добавен: 14.04.2016 г. 12:25 ч.; Документация; Размер: 1.34 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.