Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-60 / 24.03.2020 г.
Номер от АОП:
00969-2020-0004
Заглавие:
„Доставка чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на Община Каолиново“
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка на железарски, ВиК, електрически, бояджийски и строителни материали за нуждите на Община Каолиново, по предварителни заявки.
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
04.05.2020 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил - Директор на дирекция АПОО
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 25.06.2020 г. 10:13 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 368.03 Kb
Добавен: 25.06.2020 г. 10:11 ч.; Договор № 68-04.06.2020; Размер: 6.89 Mb
Добавен: 19.05.2020 г. 14:18 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 508.57 Kb
Добавен: 19.05.2020 г. 14:17 ч.; Протокол на комисията за провеждане на процедурите; Размер: 1.68 Mb
Добавен: 11.05.2020 г. 14:34 ч.; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Размер: 158.43 Kb
Добавен: 24.03.2020 г. 11:56 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 711.90 Kb
Добавен: 24.03.2020 г. 11:55 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 467.93 Kb
Добавен: 24.03.2020 г. 11:54 ч.; Документация-МАТЕРИАЛИ; Размер: 777.60 Kb
Добавен: 24.03.2020 г. 11:53 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 35.17 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.