Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-297 / 20.08.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0017
Заглавие:
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“
Описание:
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
11.09.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Румяна Тотева - Директор на дирекция СА
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 28.11.2019 г. 13:48 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 377.45 Kb
Добавен: 28.11.2019 г. 13:48 ч.; Договор №125; Размер: 4.41 Mb
Добавен: 11.10.2019 г. 11:47 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 210.38 Kb
Добавен: 11.10.2019 г. 11:46 ч.; Протокол; Размер: 1.80 Mb
Добавен: 07.10.2019 г. 13:38 ч.; Съобщение за отваряна на ценови оферти; Размер: 108.02 Kb
Добавен: 20.08.2019 г. 10:30 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 4.63 Mb
Добавен: 20.08.2019 г. 10:25 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 9.77 Mb
Добавен: 20.08.2019 г. 10:22 ч.; Документация-СН-спорт; Размер: 1.12 Mb
Добавен: 20.08.2019 г. 10:21 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 519.99 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.