Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Открита процедура по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-669 / 30.06.2015 г.
Номер от АОП:
00969-2015-0003
Заглавие:
„Изграждане на многофункционална зала – село Долина в УПИ I, кв.2а, община Каолиново, област Шумен“
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка e изграждане на многофункционална зала – село Долина в УПИ I, кв.2а, община Каолиново, област Шумен - едноетажна сграда за обществено обслужване, необходима за реализиране на социалния живот на село Долина. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от изпълнителя, са посочени в техническите спецификации на процедурата.
Краен срок за получаване на документи:
30.07.2015 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
30.07.2015 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
инж. Румяна Йорданова Тотева- директор дирекция СА
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 19.07.2016 г. 08:55 ч.; Информация за върната гаранция; Размер: 9.66 Kb
Добавен: 19.07.2016 г. 08:48 ч.; Информация за върната гаранция; Размер: 9.66 Kb
Добавен: 19.05.2016 г. 17:21 ч.; Информация за плащанията през м. 03.2014 г.; Размер: 9.50 Kb
Добавен: 18.12.2015 г. 14:26 ч.; Информация за плащанията през м. 11.2015 г.; Размер: 9.50 Kb
Добавен: 18.11.2015 г. 15:27 ч.; Договор-93/22.10.2015Г.; Размер: 229.03 Mb
Добавен: 17.11.2015 г. 08:02 ч.; Информация за върнати гаранции м.10.2015; Размер: 9.26 Kb
Добавен: 05.10.2015 г. 14:04 ч.; Решение за избор на изпълнител; Размер: 363.17 Kb
Добавен: 05.10.2015 г. 14:03 ч.; Протокол; Размер: 2.96 Mb
Добавен: 14.09.2015 г. 09:02 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 229.00 Kb
Добавен: 19.08.2015 г. 10:03 ч.; Протокол; Размер: 6.52 Mb
Добавен: 30.06.2015 г. 14:23 ч.; Решение; Размер: 2.93 Mb
Добавен: 30.06.2015 г. 14:05 ч.; Документация; Размер: 43.63 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.