Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-179 / 24.07.2018 г.
Номер от АОП:
9078801
Заглавие:
"Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Община Каолиново" с две обособени позиции: Обособена позиция 1. „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси в Община Каолиново“ Обособена позиция 2. „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на леките и товарните автомобили в Община Каолиново“
Описание:
"Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Община Каолиново" с две обособени позиции: Обособена позиция 1. „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси в Община Каолиново“ Обособена позиция 2. „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на леките и товарните автомобили в Община Каолиново“
Краен срок за получаване на документи:
01.08.2018 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
01.08.2018 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 08.10.2018 г. 13:53 ч.; Договор № 99; Размер: 6.77 Mb
Добавен: 08.10.2018 г. 13:53 ч.; Договор № 100; Размер: 7.22 Mb
Добавен: 04.09.2018 г. 14:31 ч.; Протокол на комисията; Размер: 661.94 Kb
Добавен: 16.08.2018 г. 10:31 ч.; Протокол; Размер: 680.71 Kb
Добавен: 24.07.2018 г. 11:06 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 71.69 Kb
Добавен: 24.07.2018 г. 09:58 ч.; Документация; Размер: 713.75 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.