Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-07 / 05.01.2017 г.
Номер от АОП:
00969-2017-0001
Заглавие:
"Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община Каолиново и извозването им до сепарираща инсталация"
Описание:
Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО ще се извършва с честота на извозване съгласно заложените изисквания в настоящата документация. Настоящата поръчка касае сметосъбирането и сметоизвозването на ТБО на следните населени места на територията на Община Каолиново, а именно: с.Браничево, с.Тодор Икономово, с.Климент, с.Наум, с.Тъкач, с.Сини вир, с.Пристое, с.Лятно, с.Долина, с.Лиси връх, с.Дойранци, с.Средковец, с.Гусла, с.Загориче, с.Омарчево, гр.Каолиново, кв.Боймир, кв.Кус. Целта на процедурата е да се осъществява регулярно събиране и транспортиране на ТБО от населените места на територията на Община Каолиново и извозването им до сепариращата инсталация в град Шумен.
Краен срок за получаване на документи:
26.01.2017 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
26.01.2017 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Исмаил - Директор на Дирекция "АПОО"
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 28.04.2017 г. 12:05 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 2.66 Mb
Добавен: 28.04.2017 г. 12:04 ч.; Договор №42; Размер: 4.38 Mb
Добавен: 10.03.2017 г. 14:05 ч.; Решение за избор на изпълнител; Размер: 79.75 Kb
Добавен: 10.03.2017 г. 14:04 ч.; Протокол; Размер: 468.67 Kb
Добавен: 23.02.2017 г. 14:02 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 163.73 Kb
Добавен: 14.02.2017 г. 12:35 ч.; Протокол; Размер: 439.24 Kb
Добавен: 05.01.2017 г. 13:18 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 1.76 Mb
Добавен: 05.01.2017 г. 13:17 ч.; Документация; Размер: 476.84 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.