Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-134 / 25.04.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0010
Заглавие:
„Реконструкция на общински пътища в община Каолиново - Подобект 1: Част от Път RAZ 2048 /ІІІ-702, Пристое-Белинци/ Духовец – Граница общ.(Исперих – Каолиново) – Климент – Наум – Граница общ.(Каолиново – Венец) – Изгрев / ІІІ-7005 от км 0+000 до км 1+748“
Описание:
„Реконструкция на общински пътища в община Каолиново - Подобект 1: Част от Път RAZ 2048 /ІІІ-702, Пристое-Белинци/ Духовец – Граница общ.(Исперих – Каолиново) – Климент – Наум – Граница общ.(Каолиново – Венец) – Изгрев / ІІІ-7005 от км 0+000 до км 1+748“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
20.05.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Румяна Тотева - Директор на дирекция СА
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 30.07.2020 г. 12:55 ч.; Допълнително споразумение; Размер: 5.16 Mb
Добавен: 04.03.2020 г. 10:42 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 389.65 Kb
Добавен: 04.03.2020 г. 10:39 ч.; Договор №18; Размер: 121.08 Mb
Добавен: 15.07.2019 г. 14:07 ч.; Решение; Размер: 190.26 Kb
Добавен: 15.07.2019 г. 14:07 ч.; Протокол; Размер: 1.57 Mb
Добавен: 09.07.2019 г. 10:52 ч.; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Размер: 60.38 Kb
Добавен: 27.06.2019 г. 10:32 ч.; Протокол; Размер: 3.39 Mb
Добавен: 25.04.2019 г. 11:14 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 4.77 Mb
Добавен: 25.04.2019 г. 11:13 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 10.30 Mb
Добавен: 25.04.2019 г. 11:08 ч.; Документация; Размер: 1.50 Mb
Добавен: 25.04.2019 г. 11:07 ч.; Информация по чл.44, чл.3 от ЗОП; Размер: 465.82 Kb
Добавен: 23.04.2019 г. 12:10 ч.; Проект; Размер: 407.00 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.