Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Обект:
Услуги
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-291 / 15.08.2019 г.
Номер от АОП:
9091449
Заглавие:
"Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Община Каолиново" с две обособени позиции: Обособена позиция 1. „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси в Община Каолиново“ Обособена позиция 2. „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на леките и товарните автомобили в Община Каолиново“
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в община Каолиново по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на училищните автобуси в община Каолиново“ и Обособена позиция № 2: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на леките и товарните автомобили в община Каолиново“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
02.09.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил - Директор на дирекция АПОО
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 14.11.2019 г. 12:44 ч.; Договор №117; Размер: 31.77 Mb
Добавен: 14.11.2019 г. 12:43 ч.; Договор №118; Размер: 31.28 Mb
Добавен: 19.09.2019 г. 13:48 ч.; Протокол; Размер: 3.38 Mb
Добавен: 28.08.2019 г. 13:31 ч.; Информация за удължаване срока за подаване на оферти; Размер: 1.43 Mb
Добавен: 15.08.2019 г. 10:43 ч.; Документация-ремонт автомобили; Размер: 606.53 Kb
Добавен: 15.08.2019 г. 10:20 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 660.02 Kb
Събития към поръчката:
Момент: 03.09.2019 г. 10:32 ч.
Събитие: Отваряне на оферти
Описание: 03.09.2019 г.