Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-936 / 01.08.2017 г.
Номер от АОП:
00969-2017-0006
Заглавие:
"Доставка чрез покупка на комбиниран багер-товарач за нуждите на община Каолиново“
Описание:
"Доставка чрез покупка на комбиниран багер-товарач за нуждите на община Каолиново“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
01.09.2017 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил - Директор на Д АПОО
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 28.11.2017 г. 14:03 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 2.56 Mb
Добавен: 28.11.2017 г. 14:02 ч.; Договор №88_31.10.2017 г.; Размер: 8.50 Mb
Добавен: 06.10.2017 г. 13:31 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 510.48 Kb
Добавен: 06.10.2017 г. 13:29 ч.; Протокол на комисията за провеждане на процедурите; Размер: 3.83 Mb
Добавен: 26.09.2017 г. 11:36 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 158.48 Kb
Добавен: 11.09.2017 г. 09:32 ч.; Протокол; Размер: 936.73 Kb
Добавен: 07.08.2017 г. 14:08 ч.; Изменени документи; Размер: 66.82 Kb
Добавен: 01.08.2017 г. 13:22 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 1.50 Mb
Добавен: 01.08.2017 г. 13:20 ч.; Документация; Размер: 218.67 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.