Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-57 / 20.03.2018 г.
Номер от АОП:
00969-2018-0004
Заглавие:
“Избор на изпълнител за превоз на служители и педагогическия персонал към Детски градини на община Каолиново през 2018/2019 г. по маршрутни линии”
Описание:
“Избор на изпълнител за превоз на служители и педагогическия персонал към Детски градини на община Каолиново през 2018/2019 г. по маршрутни линии”
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
11.04.2018 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 14.11.2018 г. 12:37 ч.; Споразумение към Договор; Размер: 1.01 Mb
Добавен: 17.08.2018 г. 12:41 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 2.79 Mb
Добавен: 17.08.2018 г. 10:47 ч.; Договор №83; Размер: 13.04 Mb
Добавен: 15.05.2018 г. 15:05 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 546.97 Kb
Добавен: 15.05.2018 г. 15:01 ч.; Протокол на комисията за провеждане на процедурите; Размер: 3.74 Mb
Добавен: 03.05.2018 г. 10:11 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 267.97 Kb
Добавен: 20.04.2018 г. 12:01 ч.; Протокол на комисията; Размер: 1.82 Mb
Добавен: 02.04.2018 г. 15:40 ч.; Съобщение; Размер: 14.48 Kb
Добавен: 20.03.2018 г. 16:19 ч.; Документация; Размер: 553.22 Kb
Добавен: 20.03.2018 г. 11:39 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 227.87 Kb
Добавен: 20.03.2018 г. 11:30 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 1.81 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.