Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-22 / 22.01.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0004
Заглавие:
„Реконструкция на общински пътища в община Каолиново - Подобект 1: Част от Път RAZ 2048 /ІІІ-702, Пристое-Белинци/ Духовец – Граница общ.(Исперих – Каолиново) – Климент – Наум – Граница общ.(Каолиново – Венец) – Изгрев / ІІІ-7005 от км 0+000 до км 1+748“
Описание:
„Реконструкция на общински пътища в община Каолиново - Подобект 1: Част от Път RAZ 2048 /ІІІ-702, Пристое-Белинци/ Духовец – Граница общ.(Исперих – Каолиново) – Климент – Наум – Граница общ.(Каолиново – Венец) – Изгрев / ІІІ-7005 от км 0+000 до км 1+748“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
20.02.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Прекратена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 07.03.2019 г. 13:26 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 5.39 Mb
Добавен: 18.02.2019 г. 11:16 ч.; Решение за прекратяване на процедурата; Размер: 1.13 Mb
Добавен: 11.02.2019 г. 16:04 ч.; Отговор на въпрос; Размер: 118.25 Kb
Добавен: 22.01.2019 г. 10:11 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 486.33 Kb
Добавен: 22.01.2019 г. 08:34 ч.; Документация; Размер: 1.55 Mb
Добавен: 22.01.2019 г. 08:30 ч.; Проект; Размер: 406.33 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.