Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Неопределен
Изх. номер / дата:
ОП-06-1000 / 26.07.2016 г.
Номер от АОП:
9054676
Заглавие:
„Текущ ремонт на сгради общинска собственост“
Описание:
Извършване на текущи ремонти в сгради общинска собственост. Изпълнителят следва да извърши видове строително-монтажни работи подробно описани в указанията за участие в обществената поръчка, подробните КС и техническите спецификации.
Краен срок за получаване на документи:
11.08.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
11.08.2016 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 10.10.2016 г. 13:34 ч.; Договор 77/13.09.2016 г.; Размер: 12.92 Mb
Добавен: 18.08.2016 г. 14:56 ч.; Протоколи; Размер: 4.90 Mb
Добавен: 03.08.2016 г. 13:35 ч.; Отговор на запитване; Размер: 175.94 Kb
Добавен: 26.07.2016 г. 10:30 ч.; Указания за участие и образци; Размер: 205.59 Kb
Добавен: 26.07.2016 г. 09:05 ч.; Обява; Размер: 384.15 Kb
Добавен: 26.07.2016 г. 09:05 ч.; КС; Размер: 74.66 Kb
Добавен: 26.07.2016 г. 09:04 ч.; Проект на договор; Размер: 84 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.