Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-306 / 13.12.2018 г.
Номер от АОП:
00969-2018-0014
Заглавие:
„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – IV клас на територията на община Каолиново през 2019 г.“
Описание:
„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – IV клас на територията на община Каолиново през 2019 г.“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
10.01.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 25.04.2019 г. 12:04 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 5.37 Mb
Добавен: 25.04.2019 г. 12:00 ч.; Договор за обществена поръчка; Размер: 27.27 Mb
Добавен: 14.02.2019 г. 10:02 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 1.01 Mb
Добавен: 14.02.2019 г. 10:01 ч.; Протокол; Размер: 1.58 Mb
Добавен: 31.01.2019 г. 15:00 ч.; Съобщение за отваряне на ценови предложения; Размер: 29.13 Kb
Добавен: 17.01.2019 г. 08:48 ч.; Протокол; Размер: 920.19 Kb
Добавен: 13.12.2018 г. 13:47 ч.; Документация; Размер: 570.13 Kb
Добавен: 13.12.2018 г. 13:13 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 229.15 Kb
Добавен: 13.12.2018 г. 13:04 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 2.12 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.