Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-290 / 13.08.2019 г.
Номер от АОП:
9091364
Заглавие:
„Изграждане на пристройка към съществуваща масивна сграда - читалище в УПИ VIII, КВ. 32, с. Дойранци, община Каолиново“
Описание:
Предметът на настоящата обществената поръчка е изграждане на пристройка към съществуваща масивна сграда - читалище в УПИ VIII, кв. 32, с. Дойранци, община Каолиново
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
26.08.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Румяна Тотева - Директор на дирекция СА
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 24.10.2019 г. 14:19 ч.; Договор №109/30.09.2019; Размер: 98.53 Mb
Добавен: 16.09.2019 г. 14:43 ч.; Протокол; Размер: 2.49 Mb
Добавен: 13.08.2019 г. 10:59 ч.; Документация-Читалище-Дойранци; Размер: 989.28 Kb
Добавен: 13.08.2019 г. 10:56 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 516.99 Kb
Добавен: 13.08.2019 г. 10:52 ч.; Проект-Читалище-Дойранци; Размер: 175.98 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.