Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Пряко договаряне по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-59 / 18.01.2017 г.
Номер от АОП:
00969-2017-0002
Заглавие:
„Доставка на дизелово гориво, газ пропан-бутан и бензин А 95Н за нуждите на автотракторна/товарна техника „БКС“ и училищни автобуси в Община Каолиново”
Описание:
Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на горива за нуждите на автотракторна/товарна техника „БКС“ и училищни автобуси в Община Каолиново. Необходимите ориентировъчни количества горива са както следва: Дизелово гориво – 67 000 л. Газ пропан-бутан – 12 500 л. Бензин А95Н – 3 300 л.
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил - Директор на дирекция АПОО
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 02.03.2017 г. 12:55 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 2.66 Mb
Добавен: 02.03.2017 г. 12:54 ч.; Договор; Размер: 2.53 Mb
Добавен: 18.01.2017 г. 12:21 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 1.64 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.