Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-86 / 24.04.2018 г.
Номер от АОП:
00969-2018-0005
Заглавие:
„Изграждане на многофункционална зала в УПИ XIII кв. 28 с. Гусла, община Каолиново“
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително - монтажни работи, свързани с изграждане на многофункционална зала в УПИ XIII кв. 28 с. Гусла, община Каолиново със застроена площ – 610 м² и разгъната застроена площ – 610 м². Предвижда се строителство на нова сграда, състояща се от основна зала, с капацитет до 200 човека, както и обслужващ блок – пристройка. Обслужващия блок представлява складово помещение, санитарен възел с помещение за персонала, разливачно, в което храната се доставя готова от вън, санитарни възли за мъже и жени, както и за хора с намалена подвижност, помещение за дезинфекционни и почистващи материали и кабинет на уредника. Строително - монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, обхващат следните части: „Конструкции“; „Архитектура“; „ВиК; „Електро“; „Пожароизвестяване“; „Паркоустрояване и благоустрояване“; „Вертикална планировка и геодезия“ и „ОВК“.
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
28.05.2018 г. 16:30 ч.
Статус:
Прекратена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 28.11.2018 г. 10:21 ч.; Споразумение; Размер: 2.96 Mb
Добавен: 17.08.2018 г. 13:23 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 2.84 Mb
Добавен: 17.08.2018 г. 13:21 ч.; Договор №82; Размер: 250.39 Mb
Добавен: 06.07.2018 г. 13:39 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 476.47 Kb
Добавен: 06.07.2018 г. 13:38 ч.; Протокол на комисията за провеждане на процедурите; Размер: 3.55 Mb
Добавен: 26.06.2018 г. 09:56 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 254.44 Kb
Добавен: 13.06.2018 г. 11:30 ч.; Протокол на комисията за провеждане на процедурите; Размер: 1.72 Mb
Добавен: 24.04.2018 г. 12:13 ч.; Документация; Размер: 1.31 Mb
Добавен: 24.04.2018 г. 11:58 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 210.22 Kb
Добавен: 24.04.2018 г. 11:56 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 2.20 Mb
Добавен: 24.04.2018 г. 10:36 ч.; Проект 1; Размер: 14.39 Mb
Добавен: 24.04.2018 г. 10:35 ч.; Проект 2; Размер: 13.43 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.