Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-279 / 01.11.2018 г.
Номер от АОП:
00969-2018-0013
Заглавие:
„Доставка на нeтна електрическа енергия и избор на коoрдинатор на балансираща група на община Каолиново”
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на нeтна електрическа енергия и избор на коoрдинатор на балансираща група на община Каолиново”. Обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия за всички общински обекти на територията на община Каолиново (по списък - приложение № 1 към техническата спецификация). Прогнозното количество доставяна нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Каолиново без второстепенни разпоредители е 1 279.77 MWh за срок от 12 (дванадесет) месеца.
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
26.11.2018 г. 16:30 ч.
Статус:
Прекратена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил - Директор на дирекция АПОО
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 27.02.2019 г. 11:02 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 4.89 Mb
Добавен: 13.02.2019 г. 09:53 ч.; Решение за прекратяване на процедурата; Размер: 116.41 Kb
Добавен: 29.01.2019 г. 10:57 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 104.16 Kb
Добавен: 17.01.2019 г. 11:25 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 181.43 Kb
Добавен: 17.01.2019 г. 11:23 ч.; Протокол; Размер: 711.56 Kb
Добавен: 10.01.2019 г. 15:23 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 262.72 Kb
Добавен: 19.12.2018 г. 11:37 ч.; Протокол на комисията; Размер: 3.86 Mb
Добавен: 01.11.2018 г. 14:42 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 1.96 Mb
Добавен: 01.11.2018 г. 14:41 ч.; Документация; Размер: 566.61 Kb
Добавен: 01.11.2018 г. 14:39 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 241.67 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.