Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Обект:
Строителство
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-41 / 04.03.2020 г.
Номер от АОП:
9096796
Заглавие:
„Изграждане на спортни площадки на територията на община Каолиново по обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Изграждане на спортна площадка в имот № 68388.50.274 по кадастралната карта на с. Средковец“ Обособена позиция № 2: „Изграждане на спортна площадка в имот № 1, кв. 56 по плана на с. Тъкач“
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане на спортни площадки на територията на община Каолиново по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане на спортна площадка в имот № 68388.50.274 по кадастралната карта на с. Средковец“ и Обособена позиция № 2: „Изграждане на спортна площадка в имот № 1, кв. 56 по плана на с. Тъкач“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
23.03.2020 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - гл. юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 14.05.2020 г. 16:18 ч.; Договор № 55-27.04.2020; Размер: 11.68 Mb
Добавен: 14.05.2020 г. 16:18 ч.; Договор № 56-27.04.2020; Размер: 11.06 Mb
Добавен: 02.04.2020 г. 15:58 ч.; Протокол; Размер: 7.87 Mb
Добавен: 04.03.2020 г. 11:57 ч.; Документация; Размер: 2.35 Mb
Добавен: 04.03.2020 г. 11:56 ч.; Проект-сп.площадка Средковец; Размер: 157.05 Mb
Добавен: 04.03.2020 г. 11:50 ч.; Проект-сп.площадка Тъкач; Размер: 143.85 Mb
Добавен: 04.03.2020 г. 11:43 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 39.72 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.