Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Договаряне без обявление по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-662 / 29.06.2015 г.
Номер от АОП:
00969-2015-0002
Заглавие:
“Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи, възникнали поради непредвидени обстоятелства на обект: „Строително монтажни работи по реконструкция, рехабилитация и изграждане на спортни обекти в с. Браничево, с. Климент, с. Тодор Икономово, с. Пристое, гр. Каолиново”
Описание:
Изпълнение на допълнителни строително монтажни работи, възникнали поради непредвидени обстоятелства на обект: „Строително монтажни работи по реконструкция, рехабилитация и изграждане на спортни обекти в с. Браничево, с. Климент, с. Тодор Икономово, с. Пристое, гр. Каолиново”
Краен срок за получаване на документи:
10.07.2015 г. 13:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти:
10.07.2015 г. 13:00 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
инж. Румяна Тотева - директор дирекция СА
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 18.12.2015 г. 14:33 ч.; Информация за плащанията през м. 11.2015 г.; Размер: 9.66 Kb
Добавен: 14.08.2015 г. 12:34 ч.; Договор; Размер: 16.57 Mb
Добавен: 10.07.2015 г. 14:45 ч.; Решение за избор на изпълнител; Размер: 679.61 Kb
Добавен: 10.07.2015 г. 14:44 ч.; Доклад; Размер: 670.41 Kb
Добавен: 29.06.2015 г. 15:23 ч.; Документация; Размер: 170.19 Kb
Добавен: 29.06.2015 г. 15:04 ч.; Решение; Размер: 3.61 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.