Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Пряко договаряне по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-13 / 29.01.2018 г.
Номер от АОП:
00969-2018-0003
Заглавие:
„Доставка на дизелово гориво, газ пропан-бутан и бензин А 95Н за нуждите на „БКС“, училищните автобуси и поддържащи машини за зелени площи в Община Каолиново”
Описание:
„Доставка на дизелово гориво, газ пропан-бутан и бензин А 95Н за нуждите на „БКС“, училищните автобуси и поддържащи машини за зелени площи в Община Каолиново” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на дизелово гориво и бензин А 95Н за нуждите на „БКС“, училищните автобуси и поддържащи машини за зелени площи в Община Каолиново” Обособена позиция № 2: „Доставка газ пропан-бутан за нуждите на „БКС“ в Община Каолиново”
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 06.03.2018 г. 14:06 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 3.45 Mb
Добавен: 06.03.2018 г. 14:02 ч.; Договор №36; Размер: 2.15 Mb
Добавен: 06.03.2018 г. 14:02 ч.; Договор №19; Размер: 2.10 Mb
Добавен: 29.01.2018 г. 10:35 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 1.61 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.