Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Обект:
Строителство
Процедура:
Събиране на оферти с обява по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-533 / 11.05.2017 г.
Номер от АОП:
9064179
Заглавие:
„Изграждане на спортна площадка в имот № I, кв.35 по плана на с. Наум“
Описание:
В проектното решение се разглежда УПИ I в кв. 35 , с. Наум, община Каолиново, с обща площ 6 240 кв.м. Имотът е ограден с ажурна телена ограда, а входът му е разположен в северозападната му част. То е част от ИП „Изграждане на спортни площадки в населени места на територията на община Каолиново“ като подобект/етап. За строежа има влязло в сила Разрешение за строеж № 09 от 09.03.2017 г., издадено от главния архитект на община Каолиново
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
26.05.2017 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил - Директор на дирекция АПОО
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 20.07.2017 г. 15:12 ч.; Договор №59/17.07.17; Размер: 36.55 Mb
Добавен: 04.07.2017 г. 13:35 ч.; Протокол на комисията; Размер: 9.62 Mb
Добавен: 14.06.2017 г. 12:30 ч.; Протокол на комисията; Размер: 1.78 Mb
Добавен: 11.05.2017 г. 09:50 ч.; Проект; Размер: 55.24 Mb
Добавен: 11.05.2017 г. 09:49 ч.; Документация; Размер: 362.12 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.