Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0018
Заглавие:
„Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на община Каолиново, по 5 (пет) обособени позиции“
Описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка е рехабилитация на водопроводи, вкл. възстановяване на уличната настилка в 5 (пет) населени места на територията на Община Каолиново, обособени в 5 (пет) обособени позиции, както следва: Обособена позиция (ОП) №1: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в гр. Каолиново, чрез подмяна на водопровода по ул. „Миньор““; ОП №2: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Долина, чрез подмяна на водопровод по ул. „Васил Коларов““; ОП №3: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Наум, чрез подмяна на водопровода по ул. „Иван Вазов““; ОП №4: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Сини вир, чрез подмяна на водопроводи по ул. „Ивайло“, ул. „Пирин“ и ул. „Батак““; ОП №5: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна мрежа в с. Климент, чрез подмяна на водопровод по ул. „Мир“, ул. „Свобода”, ул. „В. Левски”, ул. „Херсон”, ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Орхидея““.
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
30.09.2019 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Румяна Тотева - Директор на дирекция СА
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 31.05.2021 г. 11:32 ч.; Допълнително споразумение към Договор №40; Размер: 15.10 Mb
Добавен: 31.05.2021 г. 11:30 ч.; Допълнително споразумение към Договор №42; Размер: 15.43 Mb
Добавен: 31.05.2021 г. 11:29 ч.; Допълнително споразумение към Договор №43; Размер: 40.54 Mb
Добавен: 31.05.2021 г. 11:28 ч.; Допълнително споразумение към Договор №44; Размер: 29.26 Mb
Добавен: 02.04.2020 г. 11:34 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 953.84 Kb
Добавен: 02.04.2020 г. 11:32 ч.; Договор №40-25.03.2020; Размер: 150.62 Mb
Добавен: 02.04.2020 г. 11:19 ч.; Договор №41-25.03.2020; Размер: 153.86 Mb
Добавен: 02.04.2020 г. 11:05 ч.; Договор №42-25.03.2020; Размер: 149.49 Mb
Добавен: 02.04.2020 г. 10:59 ч.; Договор №43-25.03.2020; Размер: 235.53 Mb
Добавен: 02.04.2020 г. 10:52 ч.; Договор №44-25.03.2020; Размер: 182.32 Mb
Добавен: 28.01.2020 г. 14:27 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 2.37 Mb
Добавен: 28.01.2020 г. 14:26 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 9.72 Mb
Добавен: 28.01.2020 г. 14:25 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 2.32 Mb
Добавен: 28.01.2020 г. 14:25 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 2.40 Mb
Добавен: 28.01.2020 г. 14:24 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 2.35 Mb
Добавен: 28.01.2020 г. 14:20 ч.; Протокол; Размер: 66.84 Mb
Добавен: 13.01.2020 г. 11:25 ч.; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Размер: 158.98 Kb
Добавен: 28.08.2019 г. 17:34 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 1.05 Mb
Добавен: 28.08.2019 г. 17:33 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 18.40 Mb
Добавен: 28.08.2019 г. 17:30 ч.; Документация-СМР-водопроводи; Размер: 2.17 Mb
Добавен: 28.08.2019 г. 17:29 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 129.56 Kb
Добавен: 28.08.2019 г. 17:27 ч.; Технически проект ОП-1; Размер: 222.71 Mb
Добавен: 28.08.2019 г. 17:22 ч.; Технически проект ОП-2 част I; Размер: 383.72 Mb
Добавен: 28.08.2019 г. 17:15 ч.; Технически проект ОП-2 част II; Размер: 165.74 Mb
Добавен: 28.08.2019 г. 17:10 ч.; Технически проект ОП-3 част I; Размер: 269.95 Mb
Добавен: 28.08.2019 г. 17:03 ч.; Технически проект ОП-3 част II; Размер: 66.83 Mb
Добавен: 28.08.2019 г. 17:00 ч.; Технически проект ОП-4 част I; Размер: 413.22 Mb
Добавен: 28.08.2019 г. 16:50 ч.; Технически проект ОП-4 част II; Размер: 496.35 Mb
Добавен: 28.08.2019 г. 16:40 ч.; Технически проект ОП-4 част III; Размер: 438.87 Mb
Добавен: 28.08.2019 г. 15:09 ч.; Технически проект ОП-4 част IV; Размер: 123.82 Mb
Добавен: 28.08.2019 г. 15:05 ч.; Технически проект ОП-5 част I; Размер: 376.64 Mb
Добавен: 28.08.2019 г. 14:21 ч.; Технически проект ОП-5 част II; Размер: 472.44 Mb
Добавен: 28.08.2019 г. 12:08 ч.; Технически проект ОП-5 част III; Размер: 229.57 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.