Обществени поръчки - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Eл.преписка № ОП-06-140 / 11.06.2020 г.
АОП № 9099454
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.06.2020 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-137 / 09.06.2020 г.
АОП № 00969-2020-0006
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.07.2020 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-136 / 04.06.2020 г.
АОП № 9099192
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.07.2020 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-90 / 07.04.2020 г.
АОП № 9097975
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.04.2020 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-61 / 25.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0005
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Пряко договаряне по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-60 / 24.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0004
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.05.2020 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-58 / 20.03.2020 г.
АОП № 9097409
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 30.03.2020 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.03.2020 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-52 / 17.03.2020 г.
АОП № 9097240
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.03.2020 г. 16:30 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
АОП № 00969-2020-0003
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.04.2020 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-41 / 04.03.2020 г.
АОП № 9096796
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.03.2020 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-8 / 20.01.2020 г.
АОП № 00969-2020-0001
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Пряко договаряне по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-28 / 10.02.2020 г.
АОП № 00969-2020-0002
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.03.2020 г. 16:30 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-418 / 12.12.2019 г.
АОП № 00969-2019-0023
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.01.2020 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-374 / 17.10.2019 г.
АОП № 00969-2019-0022
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Пряко договаряне по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-336 / 16.09.2019 г.
АОП № 9092504
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.10.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-333 / 11.09.2019 г.
АОП № 00969-2019-0021
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 03.10.2019 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.10.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-331 / 10.09.2019 г.
АОП № 9092317
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.09.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-320 / 05.09.2019 г.
АОП № 00969-2019-0020
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Пряко договаряне по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-314 / 02.09.2019 г.
АОП № 9092039
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.09.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-311 / 29.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0019
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.09.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-309 / 28.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0018
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.09.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-297 / 20.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0017
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.09.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-294 / 19.08.2019 г.
АОП № 00969-2019-0016
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Пряко договаряне по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.08.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-291 / 15.08.2019 г.
АОП № 9091449
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.09.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-290 / 13.08.2019 г.
АОП № 9091364
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.08.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-262 / 25.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0015
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.08.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-261 / 25.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0014
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Пряко договаряне по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.07.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-255 / 23.07.2019 г.
АОП № 00969-2019-0013
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.08.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-243 / 16.07.2019 г.
АОП № 9090334
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.08.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-220 / 04.07.2019 г.
АОП № НЕОПРЕДЕЛЕН
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Неопределен
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Затворена
Eл.преписка № ОП-06-221 / 04.07.2019 г.
АОП № НЕОПРЕДЕЛЕНО
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Неопределен
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Затворена
Eл.преписка № ОП-06-211 / 02.07.2019 г.
АОП № 9089821
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15.07.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № оп-06-203 / 25.06.2019 г.
АОП № 9089576
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.07.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-188 / 12.06.2019 г.
АОП № 9089113
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-169 / 29.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0012
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.06.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-153 / 16.05.2019 г.
АОП № 00969-2019-0011
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 06.06.2019 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.06.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-132 / 24.04.2019 г.
АОП № 9087813
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.05.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-134 / 25.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0010
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.05.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-123 / 16.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0009
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 08.05.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-105 / 03.04.2019 г.
АОП № 00969-2019-0008
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Пряко договаряне по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-73 / 28.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0007
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.04.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-64 / 20.02.2019 г.
АОП № 00969-2019-0006
Тип: Публична покана
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.03.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-35 / 29.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0005
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 27.02.2019 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.03.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-22 / 22.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0004
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.02.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-15 / 17.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0003
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.02.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-6 / 10.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0002
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Пряко договаряне по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-4 / 08.01.2019 г.
АОП № 00969-2019-0001
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 13.02.2019 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13.02.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-306 / 13.12.2018 г.
АОП № 00969-2018-0014
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.01.2019 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-279 / 01.11.2018 г.
АОП № 00969-2018-0013
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.11.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-276 / 30.10.2018 г.
АОП № 9082533
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19.11.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-268 / 17.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0011
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Пряко договаряне по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-271 / 18.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0012
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки / Архитектурни, инженерни, градоустройствено планиране, технически изпитвания, анализи, научни и технически консултации
Краен срок за получаване на документи за участие: 09.11.2018 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2018 г. 10:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-257 / 11.10.2018 г.
АОП № 00969-2018-0010
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 14.11.2018 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.11.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-244 / 20.09.2018 г.
АОП № 00969-2018-0009
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.10.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-217 / 23.08.2018 г.
АОП № 9079983
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.09.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-215 / 23.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0008
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без предварително обявление по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-203 / 15.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0007
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 17.09.2018 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.09.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-179 / 24.07.2018 г.
АОП № 9078801
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 01.08.2018 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.08.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-191 / 07.08.2018 г.
АОП № 00969-2018-0006
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 11.09.2018 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.09.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Частично възложена и частично прекратена
Eл.преписка № ОП-06-173 / 10.07.2018 г.
АОП № 9078281
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.07.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-160 / 20.06.2018 г.
АОП № 9077487
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.07.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОПП-09-179 / 18.06.2018 г.
АОП № неопределено
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Неопределен
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 25.06.2018 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № ОПП-09-178 / 18.06.2018 г.
АОП № неопределено
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Неопределен
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 25.06.2018 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.06.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № ОП-06-152 / 13.06.2018 г.
АОП № 9077187
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.06.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-103 / 09.05.2018 г.
АОП № 9075811
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.05.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-86 / 24.04.2018 г.
АОП № 00969-2018-0005
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.05.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-76 / 16.04.2018 г.
АОП № 9074967
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 24.04.2018 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.04.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-58 / 23.03.2018 г.
АОП № 9074190
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 02.04.2018 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.04.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-57 / 20.03.2018 г.
АОП № 00969-2018-0004
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.04.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-13 / 29.01.2018 г.
АОП № 00969-2018-0003
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Пряко договаряне по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-08 / 17.01.2018 г.
АОП № 00969-2018-0002
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.02.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-52 / 21.12.2017 г.
АОП № 00969-2017-0009
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.01.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-01 / 03.01.2018 г.
АОП № 00969-2018-0001
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Пряко договаряне по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.02.2018 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-36 / 23.11.2017 г.
АОП № 9070672
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 30.11.2017 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.11.2017 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-02 / 05.10.2017 г.
АОП № 00969-2017-0008
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 02.11.2017 г. 16:30 ч.
Състояние: Частично възложена и частично прекратена
Eл.преписка № ОП-06-1051 / 22.08.2017 г.
АОП № 00969-2017-0007
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.09.2017 г. 16:30 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-1031 / 16.08.2017 г.
АОП № 9067358
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24.08.2017 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-936 / 01.08.2017 г.
АОП № 00969-2017-0006
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 01.09.2017 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-920 / 25.07.2017 г.
АОП № 00969-2017-0005
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.08.2017 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-857 / 18.07.2017 г.
АОП № 00969-2017-0004
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без предварително обявление по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-659 / 13.06.2017 г.
АОП № 9065195
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.06.2017 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-614 / 05.06.2017 г.
АОП № 9064949
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20.06.2017 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-533 / 11.05.2017 г.
АОП № 9064179
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Събиране на оферти с обява по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.05.2017 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-449 / 02.05.2017 г.
АОП № 0969-2017-0003
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31.05.2017 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-328 / 04.04.2017 г.
АОП № 9062984
Тип: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП
Процедура: Неопределен
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.04.2017 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-59 / 18.01.2017 г.
АОП № 00969-2017-0002
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Пряко договаряне по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-07 / 05.01.2017 г.
АОП № 00969-2017-0001
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 26.01.2017 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.01.2017 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-1641 / 08.12.2016 г.
АОП № 0969-2016-0009
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 29.12.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 29.12.2016 г. 16:30 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ИО-06-1277 / 21.09.2016 г.
АОП № Неприложимо
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Неопределен
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 30.09.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.09.2016 г. 16:30 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № ИО-06-1276 / 21.09.2016 г.
АОП № Неприложимо
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Неопределен
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 30.09.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.09.2016 г. 16:30 ч.
Състояние: Затворена
Eл.преписка № ОП-06-1381 / 18.10.2016 г.
АОП № 00969-2016-0008
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 16.11.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.11.2016 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-1149 / 31.08.2016 г.
АОП № 00969-2016-0007
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Публично състезание по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 21.09.2016 г. 16:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.09.2016 г. 16:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-1113 / 24.08.2016 г.
АОП № 9055732
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Неопределен
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 07.09.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.09.2016 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-1000 / 26.07.2016 г.
АОП № 9054676
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Неопределен
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 11.08.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11.08.2016 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-986 / 20.07.2016 г.
АОП № 9054498
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Неопределен
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 28.07.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28.07.2016 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-502 / 14.04.2016 г.
АОП № 00969-2016-0006
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 26.05.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.05.2016 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-498 / 14.04.2016 г.
АОП № 00969-2016-0005
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Услуги / Сухопътен транспорт, бронирани автомобили и куриерски услуги, без превоз на поща
Краен срок за получаване на документи за участие: 12.05.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.05.2016 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-449 / 05.04.2016 г.
АОП № 9052105
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 14.04.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.04.2016 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-412 / 28.03.2016 г.
АОП № 00969-2016-0004
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Доставки / Архитектурни, инженерни, градоустройствено планиране, технически изпитвания, анализи, научни и технически консултации
Краен срок за получаване на документи за участие: 26.04.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26.04.2016 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-364 / 18.03.2016 г.
АОП № 00969-2016-0003
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 25.03.2016 г. 13:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25.03.2016 г. 13:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-264 / 01.03.2016 г.
АОП № 9050924
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 12.03.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12.03.2016 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-205 / 17.02.2016 г.
АОП № 0969-2016-0002
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Строителство / Покупка
Краен срок за получаване на документи за участие: 16.03.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16.03.2016 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-176 / 09.02.2016 г.
АОП № 0969-2016-0001
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 09.03.2016 г. 16:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09.03.2016 г. 16:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-125 / 25.01.2016 г.
АОП № 9049830
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Услуги / Поддръжка и ремонт
Краен срок за получаване на документи за участие: 04.02.2016 г. 16:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.02.2016 г. 16:00 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-30 / 11.01.2016 г.
АОП № 9049491
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 21.01.2016 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21.01.2016 г. 16:30 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-1438 / 24.11.2015 г.
АОП № 9048016
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 04.12.2015 г. 16:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04.12.2015 г. 16:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-1174 / 29.09.2015 г.
АОП № 00969-2015-0007
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 27.10.2015 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27.10.2015 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-1104 / 08.09.2015 г.
АОП № 00969-2015-0006
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 06.10.2015 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.10.2015 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-1099 / 08.09.2015 г.
АОП № 00969-2015-0005
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 06.10.2015 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06.10.2015 г. 16:30 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-1050 / 26.08.2015 г.
АОП № 9045228
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07.09.2015 г. 16:00 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-883 / 04.08.2015 г.
АОП № 9044506
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 17.08.2015 г. 16:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.08.2015 г. 16:00 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-724 / 14.07.2015 г.
АОП № 9043796
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 23.07.2015 г. 16:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23.07.2015 г. 16:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-706 / 10.07.2015 г.
АОП № 9043699
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 22.07.2015 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22.07.2015 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-927 / 07.07.2015 г.
АОП № 9043564
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие: 17.07.2015 г. 16:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.07.2015 г. 16:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-676 / 01.07.2015 г.
АОП № 0969-2015-0004
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Обект: Доставки
Краен срок за получаване на документи за участие:
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-662 / 29.06.2015 г.
АОП № 00969-2015-0002
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 10.07.2015 г. 13:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10.07.2015 г. 13:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-669 / 30.06.2015 г.
АОП № 00969-2015-0003
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 30.07.2015 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30.07.2015 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-574 / 22.05.2015 г.
АОП № 9042037
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 03.06.2015 г. 16:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03.06.2015 г. 16:00 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-269 / 17.03.2015 г.
АОП № 9039841
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 14.04.2015 г. 16:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14.04.2015 г. 16:00 ч.
Състояние: Прекратена
Eл.преписка № ОП-06-242 / 05.03.2015 г.
АОП № 9039429
Тип: Публична покана
Процедура: Неопределен
Обект: Услуги
Краен срок за получаване на документи за участие: 17.03.2015 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17.03.2015 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена
Eл.преписка № ОП-06-92 / 21.01.2015 г.
АОП № 00969-2015-0001
Тип: Обществена поръчка
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Обект: Строителство
Краен срок за получаване на документи за участие: 05.03.2015 г. 16:30 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.03.2015 г. 16:30 ч.
Състояние: Възложена