Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Строителство
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-46 / 12.03.2020 г.
Номер от АОП:
00969-2020-0003
Заглавие:
„Ремонт на улици в населени места в община Каолиново по 3 (три) обособени позиции“
Описание:
"Ремонт на улици в населени места в община Каолиново", по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Обект: Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново Етап 20 - подобект 20: "Реконструкция на ул. "Явор", село Тъкач" Обособена позиция № 2: Обект: Реконструкция на улици в населени места на територията на община Каолиново Етап 12 - подобект 12: "Реконструкция на ул. "Рила", село Климент"; Етап 21 - подобект 21: "Реконструкция на ул. "Аврора", село Загориче" Обособена позиция № 3: Обект "Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново, област Шумен": ЕТАП 22: Подобект 9.4.: Реконструкция на ул. "Мир" от км 0 000 да км 0 140 в кв. Кус, град Каолиново"; ЕТАП 26: Подобект 9.3.: Реконструкция на ул. "Здравец" от км 0 000 да км 0 087 в кв. Кус, град Каолиново"; ЕТАП 28: Подобект 9.5.: Реконструкция на ул. "Дружба" от км 0 000 да км 0 134 в кв. Кус, град Каолиново"; ЕТАП 29: Подобект 9.2.: Реконструкция на ул. "Христо Смирненски" от км 0 000 да км 0 093 в кв. Кус, град Каолиново"; ЕТАП 25 - Подобект 5.1.: Реконструкция на ул. "Панайот Волов" от км 0 000 да км 0 153 в село Долина"; ЕТАП 30 - Подобект 6.4.: Реконструкция на ул.Чапаев от км 0 000 до км 0 180 в село Средковец"
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
06.04.2020 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Румяна Тотева - Директор на дирекция СА
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 17.02.2021 г. 10:28 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 726.38 Kb
Добавен: 17.02.2021 г. 10:27 ч.; Договор №14 01.02.21; Размер: 72.80 Mb
Добавен: 17.02.2021 г. 10:24 ч.; Договор №9 21.01.21; Размер: 74.39 Mb
Добавен: 11.01.2021 г. 10:01 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 374.17 Kb
Добавен: 02.12.2020 г. 15:30 ч.; Решение; Размер: 2.50 Mb
Добавен: 02.12.2020 г. 15:30 ч.; Протокол; Размер: 14.84 Mb
Добавен: 24.11.2020 г. 14:02 ч.; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Размер: 149.00 Kb
Добавен: 15.06.2020 г. 14:03 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 4.68 Mb
Добавен: 15.06.2020 г. 14:02 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 4.05 Mb
Добавен: 15.06.2020 г. 14:02 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 3.74 Mb
Добавен: 15.06.2020 г. 14:01 ч.; Протокол; Размер: 29.82 Mb
Добавен: 09.06.2020 г. 15:00 ч.; Съобщение за отваряне на ценови оферти; Размер: 264.51 Kb
Добавен: 18.05.2020 г. 13:42 ч.; Протокол; Размер: 3.93 Mb
Добавен: 03.04.2020 г. 11:43 ч.; Съобщение; Размер: 141.17 Kb
Добавен: 12.03.2020 г. 11:47 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 325.19 Kb
Добавен: 12.03.2020 г. 11:46 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 920.19 Kb
Добавен: 12.03.2020 г. 11:45 ч.; Документация-улици; Размер: 7.46 Mb
Добавен: 12.03.2020 г. 11:36 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 49.16 Kb
Добавен: 12.03.2020 г. 10:11 ч.; Проект-улица-Чапаев; Размер: 94.58 Mb
Добавен: 12.03.2020 г. 10:08 ч.; Проект-улица-Волов; Размер: 91.36 Mb
Добавен: 12.03.2020 г. 10:02 ч.; Проект-улица-Смирненски; Размер: 87.37 Mb
Добавен: 12.03.2020 г. 10:00 ч.; Проект-улица-Дружба; Размер: 100.14 Mb
Добавен: 12.03.2020 г. 09:57 ч.; Проект-улица-Здравец; Размер: 90.07 Mb
Добавен: 12.03.2020 г. 09:54 ч.; Проект-улица-Мир; Размер: 86.07 Mb
Добавен: 12.03.2020 г. 09:50 ч.; Проект-улица-Аврора; Размер: 139.75 Mb
Добавен: 12.03.2020 г. 09:41 ч.; Проект-улица-Климент; Размер: 146.92 Mb
Добавен: 12.03.2020 г. 09:34 ч.; Проект-улица-Тъкач; Размер: 140.40 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.