Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Договаряне без предварително обявление по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-857 / 18.07.2017 г.
Номер от АОП:
00969-2017-0004
Заглавие:
"Доставка на бензин А 95 Н и дизелово гориво за нуждите на леките автомобили на Община Каолиново“
Описание:
"Доставка на бензин А 95 Н и дизелово гориво за нуждите на леките автомобили на Община Каолиново“
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил - Директор на дирекция АПОО
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 24.08.2017 г. 10:54 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 2.56 Mb
Добавен: 24.08.2017 г. 10:51 ч.; Договор №62/26.07.17; Размер: 3.26 Mb
Добавен: 18.07.2017 г. 11:48 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 1.52 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.