Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Пряко договаряне по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-01 / 03.01.2018 г.
Номер от АОП:
00969-2018-0001
Заглавие:
„Водоснабдяване и канализационни услуги за общински сгради, находящи се на територията на Община Каолиново“
Описание:
Водоснабдяване и канализационни услуги за общински сгради, находящи се на територията на Община Каолиново съгласно приложен списък на обектите
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
16.02.2018 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Незиха Сюлейман Исмаил - директор АПОО
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-10
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 28.02.2018 г. 12:10 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 2.56 Mb
Добавен: 28.02.2018 г. 12:05 ч.; Договор №16; Размер: 5.53 Mb
Добавен: 03.01.2018 г. 14:23 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 1.96 Mb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.