Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Услуги
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-418 / 12.12.2019 г.
Номер от АОП:
00969-2019-0023
Заглавие:
„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – IV клас на територията на община Каолиново“
Описание:
Предметът на поръчката е осъществяване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища – ІV клас на територията на община Каолиново за период от 12 (дванадесет) месеца с цел осигуряване безопасни условия за движение на моторните превозни средства и нормална пътно-транспортна обстановка при зимни условия.
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
06.01.2020 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
053 61 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 21.04.2020 г. 12:52 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 364.16 Kb
Добавен: 21.04.2020 г. 12:52 ч.; Договор №45-27.03.2020; Размер: 8.49 Mb
Добавен: 27.01.2020 г. 14:38 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 450.63 Kb
Добавен: 27.01.2020 г. 14:29 ч.; Протокол; Размер: 3.64 Mb
Добавен: 10.01.2020 г. 13:45 ч.; Съобщение за отваряне на ценови предложения; Размер: 79.91 Kb
Добавен: 12.12.2019 г. 10:52 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 823.82 Kb
Добавен: 12.12.2019 г. 10:51 ч.; Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 557.25 Kb
Добавен: 12.12.2019 г. 10:50 ч.; Документация-зимно; Размер: 559.32 Kb
Добавен: 12.12.2019 г. 10:49 ч.; Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП; Размер: 76.95 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.