Обществена поръчка - Община Каолиново
Начало
Събития
Обществени поръчки
Информация за възложителя
Вход
Възложител:
Тип:
Обществена поръчка
Обект:
Доставки
Процедура:
Публично състезание по ЗОП
Изх. номер / дата:
ОП-06-244 / 20.09.2018 г.
Номер от АОП:
00969-2018-0009
Заглавие:
“Доставка на хранителни продукти за детските градини на територията на община Каолиново, по предварителни заявки”
Описание:
Предметът на настоящата обществената поръчка е доставка на различни видове хранителни продукти посочени в Техническата спецификация с наименование, вид и характеристики за детските градини на територията на община Каолиново, по предварителни заявки. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана и регламентирана в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация!!!
Краен срок за получаване на документи:
Краен срок за подаване на оферти:
11.10.2018 г. 16:30 ч.
Статус:
Възложена
Лице за контакти:
Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Информация за контакти:
телефон
053 61 22-10
факс
05361 21-11
електронна поща
kaolinovo@abv.bg
адрес
град Каолиново, пл. "Украйна" № 4
Документи към поръчката:
Добавен: 12.02.2019 г. 11:24 ч.; Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС); Размер: 517.08 Kb
Добавен: 12.02.2019 г. 11:23 ч.; Договор №08-14.01.2019; Размер: 4.62 Mb
Добавен: 14.11.2018 г. 09:43 ч.; Решение за определяне на изпълнител; Размер: 528.81 Kb
Добавен: 14.11.2018 г. 09:43 ч.; Протокол на комисията; Размер: 2.85 Mb
Добавен: 05.11.2018 г. 13:04 ч.; Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти; Размер: 269.06 Kb
Добавен: 17.10.2018 г. 14:42 ч.; Протокол на комисията за провеждане на процедурите; Размер: 2.38 Mb
Добавен: 20.09.2018 г. 12:00 ч.; Решение за откриване на процедура; Размер: 1.87 Mb
Добавен: 20.09.2018 г. 11:11 ч.; Документация; Размер: 724.40 Kb
Събития към поръчката:
Няма добавени събития към поръчката.